Tukuma novada pašvaldība

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Tukuma ledus hallē notiks pasākums "Tukuma novada Sporta laureāts 2014"

Drukāt

Piektdien, 13.februārī plkst.19.00 Tukuma ledus hallē notika pasākums "Tukuma novada Sporta laureāts 2014".
Kopš 2009.gada Tukuma novadā šis ir pirmais gads, kad novada sportistiem tika piešķirtas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā. Par sportiskajiem sasniegumiem 2014.gadā naudas balvas pasniedza 25 Tukuma novada sportistiem, viņu treneriem un basketbola kluba „Tukums" 5 veterānu komandām. Kopējais naudas balvu apjoms ir 9002,00 euro.
Ņemot vērā, ka sportists vai komanda var tikt prēmēti gan par sasniegumiem valstī, gan Eiropā, gan Pasaules čempionātos, un Tukuma sportistiem šādi sasniegumi ir, izmaksājamās summas ir ļoti dažādas - no 45,00 euro līdz 1335,00 euro.
Pasākumā „Tukuma novada Sporta laureāts 2014" tika nominēti arī tie sportisti, kuri guvuši citus ievērojamus sasniegumus dažādās sporta disciplīnās 2014.gadā.

Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā tiek piešķirtas

 

Tukuma novadā darbu sāk algotie pagaidu darbinieki

Drukāt

Šonedēļ Tukuma novadā darbu sāk algotie pagaidu darbinieki. Tukuma novadam 2015.gadā ir iedalītas 14 darba vietas. Sabiedriskajos darbos tiks nodarbināti bezdarbnieki, kuri ir izteikuši vēlmi iesaistīties pasākumā "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi". Tukuma novadā darbinieki tiks nodarbināti pašvaldībā gan pilsētā, gan pagastos, Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienībā un Hokeja klubā Tukums 2000.
Darbinieku iesaistes ilgums algotajos pagaidu darbos ir 4 mēneši 12 mēnešu periodā. Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītā bezdarbnieka ikmēneša atlīdzība ir 142,29 euro apmērā.

 

NVA aicina darba devējus piedāvāt darba vietas jauniešiem pirmās darba pieredzes iegūšanai

Drukāt

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad īsteno Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu "Pirmā darba pieredze jaunietim" un aicina darba devējus - komersantus, pašnodarbinātas personas, kā arī biedrības vai nodibinājumus - piedāvāt darba vietas jauniešiem ar profesionālo vai augstāko izglītību.

Darba devējs, pieņemot darbā jaunieti, saņem Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansiālu atbalstu un gūst iespēju piesaistīt savam uzņēmumam jaunu, izglītotu un perspektīvu darbinieku. Šogad Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā “Pirmā darba pieredze jaunietim” plānots izveidot 522 darba vietas.

Lasīt tālāk...
 

Sēdes, sanāksmes, notikumi

Drukāt

ML Tukums.1. Large Medium  No 9.februāra līdz 16.februārim
Pirmdiena 9.februāris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference
11.00 Domes komiteju lēmumu projektu apspriede
13.00 Sporta komisija
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Lasīt tālāk...
 

Aicinājums biedrībām, uzņēmumiem, iedzīvotājiem

Drukāt

LEADER Logo

  Biedrība „Partnerība Laukiem un jūrai" aicina biedrības, uzņēmējus un iedzīvotājus, kuri vēlas iesaistīties partnerības darbībā un kļūt par tās biedriem, ierasties uz biedru kopsapulci, kura notiks 11.februārī plkst.16.00 Tukuma novada Domes Konferenču zālē.

Sēdes darba kārtība:

1. Informācija par biedrību „Partnerība laukiem un jūrai", tās darbības mērķi, paveiktais 2007-2014.gadā un plānotās aktivitātes 2015-2020.gadā.
2. Jauno biedru uzņemšana;
3. Biedru kopsapulce, kuras darba kārtībā sekojoši jautājumi:

Lasīt tālāk...
 

Apstiprināts Tukuma novada Domes 2015.gada budžets

Drukāt

Šā gada 29.janvāra Tukuma novada Domes sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus Nr.1 „Par Tukuma novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu. Tukuma novada pašvaldības 2015.gada budžets ir dokuments, kurš atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē.
2015.gadā novada infrastruktūras un ekonomiskā attīstība ir plānota, īstenojot Eiropas Savienības finansētos projektus, kā arī nosakot budžetā finansējumu mērķmaksājumiem un noteiktu objektu rekonstrukcijai, un būvniecībai ar budžeta un aizņēmuma līdzekļiem.

Saistošie noteikumi Nr.1 „Par Tukuma novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu" un Tukuma novada pašvaldības 2015.gada budžeta paskaidrojuma raksts

2015.gada Tukuma novada pašvaldības budžeta prezentācija

 

Tukuma novada pašvaldības atbalsts izglītības jomā

Drukāt

Sākoties jaunam gadam, 29.janvāra Tukuma novada Domes sēdē ir pārskatīti jautājumi par valsts un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu Tukuma novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm.

Par nepieciešamajām vidējām izmaksām vienam izglītojamajam un ēdināšanai paredzēto valsts līdzekļu sadali

Izglītības likums paredz, ka pašvaldībai ir jānosaka vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas pašvaldības izglītības iestādēs. Tukuma novada Domes 29.janvāra sēdē tika noteikts, ka vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs 2015.gadā ir 149,40 euro (prot.Nr.1, 17.§.). Tas ir apmēram par 2,00 euro mazāk nekā 2014.gadā, jo ir pieaudzis izglītojamo skaits Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs.

Lasīt tālāk...
 

Aicinām izgaismotāko namu īpašniekus saņemt balvas

Drukāt

IMG 3618  Tukuma novada Dome aicina iedzīvotājus, kuri piedalījās brīnišķīgajā Ziemassvētku gaidīšanas procesā, rotājot un izgaismojot savu īpašumu logus, balkonus, durvis, jumta kores, dārzus un skatlogus, bet Jaungada naktī Brīvības laukumā nesaņēma balvu par ieguldīto darbu to saņemt Tukuma novada Domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu ielā 4 līdz šā gada 20.februārim. Izgaismotāko īpašumu saraksts un balvu ieguvēji 

 

Jaunumi sociālajā jomā

Drukāt

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests" informē par jaunumiem un plānotajām aktivitātēm 2015.gadā.
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS JOMĀ:
1) No 2015.gada Tukuma novada pašvaldībā maznodrošinātas personas statusu ir iespējams iegūt arī atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai atsevišķi dzīvojošai personai, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte, vai pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecumam. Statusu var iegūt, ja minēto personu ienākumi nepārsniedz 70% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra (2015. gadā – 252 euro), ja personai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot normatīvajos aktos noteiktos izņēmumus, tā nav noslēgusi uztura līgumu un ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks, ja persona nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vai neatrodas ieslodzījumā. Maznodrošinātajām personām pēc elektroenerģijas tirgus atvēršanas no 2015.gada 1.janvāra būs iespēja par elektrību maksāt mazāk nekā pārējiem iedzīvotājiem, proti, par noteiktu zemāku cenu (t.i. - iepriekšējais starta tarifs jeb 0,0131 euro par vienu kilovatstundu katrā norēķinu periodā (kalendārajā mēnesī)), mēnesī varēs iztērēt 100 kilovatstundas. Maznodrošinātas personas var pretendēt arī uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem pašvaldībā.

Lasīt tālāk...
 

Pabeigta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācija Spartaka ielā

Drukāt

IMG 6554  Ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu ir veikta SIA „Tukuma nami" apsaimniekotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācija Spartaka ielā 16A. Šis ir pirmais šāda veida projekts, kas īstenots Tukuma novadā.
Līgums par būvdarbiem ar piegādātāju apvienību „WS" noslēgts 2014.gada 17.jūlijā, bet jau šā gada 16.janvārī ēka tika pieņemta ekspluatācijā.
Projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai ir nosiltinātas visas ārsienas, siltināti ēkas pamati, pagrabstāvs, bēniņi, nomainīts jumts, rekonstruētas koplietošanas telpu durvis un nomainīti pagraba stāva logi. Papildus ir uzstādīts jauns siltummezgls un ierīkoti individuālie uzskaites līdzekļi dzīvokļos. Rekonstruēta un iztīrīta ventilācijas sistēma un ierīkoti gaisa pieplūdes regulējošie vārsti, kas nodrošina gaisa pieplūdi ventilācijas sistēmā. Daļēji rekonstruēta arī apkures sistēma, visiem apkures stāvvadiem uzstādot plūsmas balansierus, kas vienlīdzīgi sadala siltumu visā ēkā. Lai novērstu siltuma zudumus, ar izolējošiem materiāliem izolēti cauruļvadi.

Lasīt tālāk...
 

Bezmaksas iepazīšanās nodarbības bērniem Tukumā "Sajūtu lādē" - visu februāri

Drukāt

sajutu lade bez fona  Sajūtu skola visai ģimenei Tukumā „SAJŪTU LĀDE" sagatavojusi īpašu pārsteigumu – visu februāra mēnesi jaunajiem klientiem, kas apmeklēs kādu no bērnu nodarbībām, pirmā iepazīšanās reize būs bez maksas. „SAJŪTU LĀDE" bērniem šobrīd piedāvā BĒRNU VINGROŠANAS NODARBĪBAS „SAJŪTI PASAULI CAUR KUSTĪBĀM", kas tapušas, piedaloties „LMT LATVIJAI" projektu konkursā, un LEGO NODARBĪBAS „RADĪTPRIEKS".

Lasīt tālāk...
 

Iespēja piedalīties simulācijas spēlē "Cilvēku tirdzniecība Latvijā"

Drukāt

Sestdien, 7.februārī no plkst. 10.00 - 18.00 aicinām jauniešus iesaistīties simulācijas spēlē par cilvēku tirdzniecību, kas notiks Tukumā, Melnezera ielā 1. 
Simulācijas spēli organizē biedrības „Patvērums „Drošā māja"" jaunieši sadarbībā ar Tukuma novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru, biedrību „Latvijas Jaunatnes padome" un nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds".

Dienas programma:

Lasīt tālāk...
 

Sēdes, sanāksmes, notikumi

Drukāt

ML Tukums.1. Large Medium  No 2.februāra līdz 9.februārim
Pirmdiena 2.februāris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.15 Uzņēmumu un iestāžu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference
17.00 Darba grupas sanāksme par plānotajām robežu izmaiņām
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Lasīt tālāk...
 

Par naudas balvām Tukuma novada sportistiem

Drukāt

Šis gads ir pirmais Tukuma novadā, kad mūsu novada sportistiem tiks piešķirtas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā. Kopš pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu beigām līdz pat 2009.gadam Tukuma pilsēta īstenoja tradīciju prēmēt sportistus par izciliem sasniegumiem, bet, sākoties krīzei valstī, novads bija spiests atteikties no šādas atzinības izteikšanas. Jautājums par prēmiju piešķiršanu novada sportistiem tika aktualizēts pērn aprīlī, kad Dome apstiprināja noteikumus „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā". Izvērtējot saņemtos pieteikumus atbilstīgi noteikumiem, par sportiskajiem sasniegumiem 2014.gadā tiks piešķirtas naudas balvas 25 Tukuma novada sportistiem, viņu treneriem un basketbola kluba „Tukums" 5 veterānu komandām. Kopējais naudas balvu apjoms ir 9002,00 euro. Ņemot vērā, ka sportists vai komanda var tikt prēmēti gan par sasniegumiem valstī, gan Eiropā, gan Pasaules čempionātos, un mūsu sportistiem šādi sasniegumi ir, izmaksājamās summas ir ļoti dažādas - no 45,00 euro līdz 1335,00 euro.

Lasīt tālāk...
 

Informācija par Tukuma lidostas darbību

Drukāt

Tukuma lidostas projekts ir nozīmīgs infrastruktūras objekts, kas ir būtisks reģiona attīstības virzītājs ilgtermiņā. Nav jābūt ekonomistam, lai novērtētu minētā projekta gan tiešos (darbavietas, nodokļu ieņēmumi pašvaldībām u.c.), gan īpaši netiešos ieguvumus (uzņēmējdarbības paplašināšanas iespējas jebkurai reģiona saimniecības sfērai vai uzņēmumam, kas transformējas tiešajos ieguvumos). Uz pašreizējo brīdi projektā ieguldītās (tikai privātās) investīcijas termināļa, lidlauka infrastruktūras, drošības, instrumentālās vadības, vides aizsardzības un citās pozīcijās pārliecina par projekta attīstītāju mūsdienu kvalitātes prasību respektēšanu un plānoto darbību vairāku gadu desmitu perspektīvā. Pēdējā laikā masu saziņas līdzekļos izplatītā informācija un paustie viedokļi rada maldinošu priekšstatu par situācijas būtību un turpmāko notikumu attīstību. Tāpēc šajā sakarā nepieciešams nepastarpināts pašvaldības komentārs:
1. SIA „Tukuma airport" masu saziņas līdzekļos un tikšanās laikā ar uzņēmējiem šā gada 20.janvārī ir paziņojis par darbības turpināšanu ar mērķi nodrošināt regulārus komercpārvadājumus (pasažieru, kravas) atbilstoši sākotnējiem plāniem.

Lasīt tālāk...
 


2 lapa no 64

Seko Tukumam

twitter tukuma dome

Šodien vārda dienas svin:
Marts, Tālavs, Tālis

Jaunākās bildes

 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes
 • Jaunākās bildes

Aktuāli

Aicinām šķirot atkritumus! No šā gada 1.marta līdz 31.maijam Tukuma novads piedalīsies novadu stikla šķiroš...

Interaktīvā ziņojumu karte

kartes baneris2

Kalendārs

Marts 2015
P O T C Pie. Se. Sv.
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

pilsetas svetku logo

Reklāmkarogs

Stikla sac 200x300 Tukums Talsi

RadioH2O 150x200 0.1

 

ep 150x150

TuTV logo

altum150x150


Joomla extensions by Siteground Hosting