KompassProjekta 9.2.4.2/16/I/011 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus" ietvaros tiek organizētas orientēšanās nodarbības.
Orientēšanās ir sporta veids, kurā sportistam (visbiežāk skrienot), izmantojot kompasu, iespējami īsākā laikā ir jāatrod kartē atzīmētus un apvidū izvietotus kontrolpunktus.

Orientēšanās nodarbības notiks:
6.; 13.; 20.; 27. jūnijā
4.; 18. jūlijā
1.; 8.; 15.; 22.; 29. augustā
5.; 12.; 19.; 25.; 30. septembrī
Organizē: “COK SILVA”

Par nodarbību grafiku, laiku un vietu sekot līdz informācijai:

https://www.facebook.com/coksilva.lv/?fref=ts
https://coksilva.lv/

Kā arī Tukuma Novada Pašvaldības sociālajos tīklos:

https://www.facebook.com/Tukuma-Novada-Pa%C5%A1vald%C4%ABba-850932624961120/?fref=ts

Ieguldījums tavā nākotnē logo