Space

Tukuma novada pašvaldība jau trešo gadu aktīvi piedalās starptautiskā sadarbības projektā “SPAcE – rīcības un atbalsta politika aktīvas vides veidošanā”. Projekts noslēgsies šī gada decembrī, bet pēdējā darba grupas tikšanās notiek tieši Tukumā. Jau vakar Tukumā ieradās visi viesi no pārējām dalībvalstīm – trīs no Lielbritānijas, divi ciemiņi no Rumānijas, Spānijas, Grieķijas un Somijas, pa vienam no Itālijas un Šveices.

Pēdējā tikšanās reizē projekta dalībnieku uzdevums ir pastāstīt par to, kā veicas ar aktivitāšu plānu ieviešanu, kas ir izdevies izdarīt tieši šogad, kas plānots vēl izdarīt līdz gada beigām un nākamajos gados.

Tukums prezentēja savas daudzās šogad veiktās aktivitātes – Sporta un veselības diena, Olimpiskā diena, deputātu velobrauciens, skolēnu iesaistīšana peldētapmācībā, veselīga uztura nometnes u.c. Nākamajā gadā papildus jau šīm aktivitātēm tiek plānots uzstādīt stendus pie āra trenažieriem, ar informāciju, kā pareizi tos izmantot, tāpat tiek plānota skolēnu iesaistīšana veloceliņu un gājēju celiņu shēmu un dizaina veidošanā, un citas aktivitātes.
Šis aktivitāšu plāns tiks izmantots turpmākā pilsētvides plānošanā un sasaistē ar izstrādātajiem plānošanas dokumentiem.

Dace Liepiņa-Zusāne, kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

 

Space1