Teritorija2018Tukuma novada Dome 25.janvārī pieņēma lēmumu (prot.Nr.1, 5.§.) par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu.

Tukuma novada teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Aicinām visus interesentus, kurus neapmierina esošās prasības apbūvei un teritorijas izmantošanai, sev piederošajā zemes vienībā un novadā kopumā, iesniegt savus priekšlikumus un komentārus.

Tilde tarifi
Tukuma novada pašvaldība ir saņēmusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk tekstā – Regulators) 2018. gada 18. janvāra lēmumu Nr.10 (prot. Nr.3, 2.p.) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Komunālserviss TILDe” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.

Budzheta Priorit

25. janvārī Tukuma novada Domes sēdē tika apstiprināts 2018. gada budžets.

Saskaņā ar budžetu pašvaldības 2018. gada ieņēmumi ir plānoti 37 821 681 euro, kas ir par 17.06% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pašvaldības pamatbudžeta galvenie ieņēmumi ir nodokļu maksājumi. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 16 657 430 euro (44%), salīdzinājumā ar 2017. gadu pieaugums ir 6.48 % (1 014 018 euro). Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa tiek prognozēti 1 916 042 euro (5%), kas ir par 2.8% vairāk nekā pērn. Azartspēļu nodoklis tiek plānots iepriekšējā gada apmērā - 110 000 euro.

2018. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 40 105 993 euro. Salīdzinājumā ar 2017. gadu pieaugums ir 4 342 162 euro. Pašvaldības resursi prioritāri tiks ieguldīti izglītībā, uzņēmējdarbības attīstībā, mājokļu piedāvājuma palielināšanā un nozīmīgos investīciju projektos pilsētā un pagastos.(Budžeta infografika šeit)

tARIFS UUDENS

Tukuma novada pašvaldība ir saņēmusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk tekstā – Regulators) lēmumu Nr.150 (protokols Nr.45, 1.p.) par “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”.

SEB darba laiks

Ievērojot arī Tukuma novada iedzīvotāju lūgumu, ar 2018. gadu SEB Latvia Jelgavā, Talsos un Kuldīgā ceturtdienās strādās pagarinātu darba laiku! 

iNFORMACIJA

Uzmanību, svarīga informācija!

Atgādinām, ka 2016. gada 22. decembrī veikti grozījumi Tukuma novada domes 2014. gada 23. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par nekustamā īpašuma nodokli Tukuma novadā”. Tie nosaka, ka nekustamā īpašuma objektiem, kas paredzēti dzīvošanai (dzīvojamās ēkas un dzīvojamo māju palīgēkas, dzīvokļi), kuros nav deklarēta neviena persona, no 2018. gada 1. janvāra tiek noteikta paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% no kadastrālās vērtības.
Līdzšinējā nekustamā īpašuma nodokļa likme – no 0,2% līdz 0,6% no kadastrālās vērtības saglabāsies, ja 2018. gada 1. janvārī attiecīgajā nekustamā īpašuma objektā būs deklarēta vismaz viena persona.
Vēl varat paspēt līdz šā gada beigām īpašumā deklarēt reāli dzīvojošās personas, lai izvairītos no paaugstinātās nodokļa likmes!

No šā gada 14.septembra līdz 9.oktobrim Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centrs SKDS veica Tukuma novada iedzīvotāju aptauju “Pašvaldības darba vērtējums un pakalpojumu izmantošana”.
Plašāku aptaujas rezultātu apkopojumu ar būtiskākajiem secinājumiem skatīt šeit!

tukuma laiks  Atgādinām, ka ikvienam interesentam ir iespēja saņemt Tukuma novada Domes informatīvo izdevumu “Tukuma Laiks” elektroniski. Tas ir ne vien videi draudzīgāks, bet arī ātrāks veids, kā uzzināt par Tukuma novada aktualitātēm.
Lai informatīvo izdevumu saņemtu elektroniski, aicinām pieteikt savu elektronisko pasta adresi rakstot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
Informatīvais izdevums “Tukuma Laiks” elektroniski tiek izsūtīts tūlīt pēc tā iznākšanas, ap mēneša 10.datumu.

Pieteikties pie Tukuma novada Domes deputātiem uz pieņemšanu iespējams pa tālruņiem 63122231, 29288876, 80205111
pa e-pastu:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.