Slocenes ielaTukuma novada Dome informē, ka šonedēļ braukšanai tiek slēgts Slocenes ielas posms no krustojuma ar Jelgavas ielu līdz īpašumam Slocenes ielā 4 uz pazemes komunikāciju izbūves laiku.
Lūdzam Slocenes ielas iedzīvotājus ar vieglo autotransportu izmantot piebraucamo ceļu no Estrādes ielas puses cauri Durbes parka palienei!
Piebraucamais ceļš būvdarbu laikā paredzēts vieglajam un operatīvajam autotransportam. Smagajam autotransportam pa šo ceļu braukt aizliegts. Aicinām iedzīvotājiem būt saprotošiem un sekot norādēm!
Šā gada jūlijā uzsākti 1.kārtas būvdarbi posmā no krustojuma ar Jelgavas ielu līdz īpašumam Slocenes ielā 4, paredzot rekonstruēt un paplašināt Slocenes ielas brauktuvi 312 m garumā, izbūvējot nobrauktuves, gājēju celiņu, apgaismojumu un stāvlaukumu. Būvdarbus veic “Strabag” SIA.

Tukuma novada Dome 2017. gada 15. augustā no plkst.15:15 līdz 17:15 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

1) cirsmas kvartālā Nr.1, nogabalos Nr.1, 2 un 3. nekustamajā īpašumā „Dekšņu mežs”, Slampes pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.90800100085), 3,3 ha kopplatībā pārdodamais apjoms – 819,28 m³ cirtes paņēmiens – kailcirte nosacītā cena - EUR 11230,00 (bez PVN) Izsoles noteikumi
2) cirsmu kvartālā Nr.1, nogabalā Nr.6 nekustamajā īpašumā „Dekšņu mežs”, Slampes pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.90800100085) 2,5 ha kopplatībā pārdodamais apjoms – 454,39 m³ cirtes paņēmiens – kailcirte nosacītā cena - EUR 2930,00 (bez PVN) Izsoles noteikumi 
3) cirsmu kvartālā Nr.1, nogabalā Nr.11 nekustamajā īpašumā „Dekšņu mežs”, Slampes pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.90800100085) 1,7 ha kopplatībā  pārdodamais apjoms – 457,32 m³ cirtes paņēmiens – kailcirte nosacītā cena - EUR 6830,00 (bez PVN) Izsoles noteikumi
4) cirsmu kvartālā Nr.1, nogabalā Nr.13 nekustamajā īpašumā „Dekšņu mežs”, Slampes pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.90800100085) 4,6 ha kopplatībā pārdodamais apjoms – 882,92 m³ cirtes paņēmiens – kailcirte nosacītā cena - EUR 24330,00 (bez PVN) Izsoles noteikumi 
5) cirsmas kvartālā Nr.1, nogabalos Nr.16 un 19 nekustamajā īpašumā „Dekšņu mežs”, Slampes pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.90800100085),  2,3 ha kopplatībā  pārdodamais apjoms – 591,22 m³ cirtes paņēmiens – kailcirte nosacītā cena - EUR 6860,00 (bez PVN) Izsoles noteikumi
6) cirsmas kvartālā Nr.1, nogabalos Nr.22 un 23. nekustamajā īpašumā „Dekšņu mežs”, Slampes pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.90800100085) 5,0 ha kopplatībā  pārdodamais apjoms – 1268,82 m³  cirtes paņēmiens – kailcirte nosacītā cena - EUR 10130,00 (bez PVN) Izsoles noteikumi
7) cirsmu kvartālā Nr.1, nogabalā Nr.10 nekustamajā īpašumā „Druvmalieši”, Lestenes pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.90680010008) 1,5 ha kopplatībā,  pārdodamais apjoms – 301,8 m³  cirtes paņēmiens – kailcirte nosacītā cena - EUR 4330,00 (bez PVN) Izsoles noteikumi 
8) cirsmu kvartālā Nr.2, nogabalā Nr.3 nekustamajā īpašumā „Tauriņu mežs”, Pūres pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.90740040136) 1,2 ha kopplatībā pārdodamais apjoms – 189,22 m³ cirtes paņēmiens – kailcirte nosacītā cena - EUR 2630,00 (bez PVN) Izsoles noteikumi
9) cirsmu kvartālā Nr.1, nogabalā Nr.29 nekustamajā īpašumā „Medņu mežs”, Pūres pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.90740070065) 4,3 ha kopplatībā pārdodamais apjoms – 734,65 m³  cirtes paņēmiens – kailcirte  nosacītā cena - EUR 15130,00 (bez PVN) Izsoles noteikumi 


Cirsmu apskate notiks 2017. gada 11. augustā plkst.9:00. Pulcēšanās pie Tukuma novada Domes (Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā), papildus informācija pa mobilo tālruni 29249362 (A.Volfs).

Cirsmu novērtējums

Robežu plāns

 Izsoles dalībnieku reģistrācija Tukuma novada Domes 315. kabinetā darba laikā līdz 2017. gada 15. augusta plkst.12:00.

Tukuma pilsētas kapsētās 2017. gada 29. jūlijā
13.00 – Meža kapsētā;
14.00 – Ozoliņu kapsētā;
15.00 – Veļķu kapsētā;
16.00 – Vilkājas kapsētā.

2018. gada 27. martā beigsies pašvaldības līgums ar SIA "Eco Baltia VIDE" par sadzīves atkritumu izvešanu Tukuma novadā, tādēļ pašvaldība jau tagad meklē risinājumus tam, kā rīkoties tālāk. Viens no variantiem bija nākamās iepirkuma procedūras uzsākšana, lai varētu izvēlēties pakalpojuma sniedzēju. Otrs – uzticēt šo pienākumu pašvaldības kapitālsabiedrībai «Piejūra».

No 2017.gada 1.februāra tiek mainīta klātienes apkalpošanas kārtība Valsts ieņēmumu dienesta (VID) klientu apkalpošanas centros visā valstī. Turpmāk ārpus Rīgas klientus klātienē apkalpos trīs dienas nedēļā:

No šā gada 14.septembra līdz 9.oktobrim Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centrs SKDS veica Tukuma novada iedzīvotāju aptauju “Pašvaldības darba vērtējums un pakalpojumu izmantošana”.
Plašāku aptaujas rezultātu apkopojumu ar būtiskākajiem secinājumiem skatīt šeit!

tukuma laiks  Atgādinām, ka ikvienam interesentam ir iespēja saņemt Tukuma novada Domes informatīvo izdevumu “Tukuma Laiks” elektroniski. Tas ir ne vien videi draudzīgāks, bet arī ātrāks veids, kā uzzināt par Tukuma novada aktualitātēm.
Lai informatīvo izdevumu saņemtu elektroniski, aicinām pieteikt savu elektronisko pasta adresi rakstot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
Informatīvais izdevums “Tukuma Laiks” elektroniski tiek izsūtīts tūlīt pēc tā iznākšanas, ap mēneša 10.datumu.

Pieteikties pie Tukuma novada Domes deputātiem uz pieņemšanu iespējams pa tālruņiem 63122231, 29288876, 80205111
pa e-pastu:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.