Meierovica logo RGB krasainsZiedotāju saraksts tiek regulāri atjaunots!

 

Nr. p.k.ZiedotājsZiedojuma līmenis
1. Ēriks Lukmans Bronzas līmenis
2. Māris Rudaus-Rudovskis Sudraba līmenis
3. Jānis Blunavs Pamata līmenis
4. Inese Smirnova Sudraba līmenis
5. Edgars Bondars Sudraba līmenis
6. Elīna Brūkle Pamata līmenis
7. Partija "Tukuma pilsētai un novadam" Sudraba līmenis
8. Linda Gruziņa Pamata līmenis
9. Ričards Henkels Sudraba līmenis
10. Juris Smirnovs Sudraba līmenis
11. Ingrīda Smuškova  Pamata līmenis
12. Alīna Samīte  Sudraba līmenis
13. Daiga Bondare Sudraba līmenis
14. Juris Frīdmanis Pamata līmenis
15. Juris Bogužs Sudraba līmenis
16. Talavijas fonds Platīna līmenis
17. Janeks Bahs Pamata līmenis
18. Indulis Zariņš  Pamata līmenis
19.  Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca Sudraba līmenis
20. Dagmara Beitnere-Le Galla  Pamata līmenis
21. Sātu evanģeliski luteriskā draudze Pamata līmenis
22. Indra Rasone Pamata līmenis
23. Edvards Pavlovskis Pamata līmenis
24. Ivonna Plaude Pamata līmenis
25. Māra Zālīte Pamata līmenis
26. Šimku ģimene Pamata līmenis
27. Ainars Birkmanis Pamata līmenis
28. Diāna Birkmane Pamata līmenis
29. Agris Zvaigzneskalns Pamata līmenis
30. Alberts Sarkanis Sudraba līmenis
31. Maija Jakša Bronzas līmenis
32. Imants Sīlis Pamata līmenis
33. Edgars Rinkēvičs  Sudraba līmenis
34. Jānis Andersons Pamata līmenis
35. Artūrs Saburovs Pamata līmenis
36. Jānis Pleps Sudraba līmenis
37. Meierovica biedrība par progresīvām pārmaiņām Platīna līmenis
38. Tālis Tisenkopfs Bronzas līmenis
39. Sarmīte Ēlerte Sudraba līmenis
40. Solveiga Silkalna Sudraba līmenis
41. Georgs Andrejevs Sudraba līmenis
42. Ilze Aizsilniece Sudraba līmenis
43. Atis Lejiņš Bronzas līmenis
44. Juris Sīlis Pamata līmenis
45. Raimonds Seņko Pamata līmenis
46. Tukuma Daugavas Vanagi Pamata līmenis
47. Zenta Ļaksa Pamata līmenis
48. Mārtiņš Paparinskis Sudraba līmenis
49. Māris Selga Bronzas līmenis
50. Edgars Ikstens Sudraba līmenis
51. Jānis Sīlis Sudraba līmenis

 

 

 

 

ZIEDOJUMU KONTS

Tukuma novada Dome
Reģistrācijas numurs 90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Banka: AS „Swedbank”
Kods HABALV22
Konts: LV63HABA0551019072866

LĪDZ 10.01.2018

saziedotie līdzekļi:

 
EUR
0
6
1
9
8
,
0
0

Lūdzu, neaizmirstiet maksājuma uzdevuma laukā „Maksājuma mērķis” norādīt: Z. A. Meierovica pieminekļa izveidei.
 

Pēc ziedojuma saņemšanas ikviena ziedotāja, kura ziedojuma apmērs sasniedz 10 eiro, vārds tiks iekļauts augstāk publicētajā ZIEDOTĀJU SARAKSTĀ.

Ja nevēlaties, lai Jūsu vārds tiek publicēts ziedotāju sarakstā, lūdzu, norādiet to, maksājuma uzdevuma laukā „Maksājuma mērķis” ierakstot arī vārdu „Anonīms”.

Ar ziedotājiem, kuru ziedojuma apjoms pārsniedz Pamata līmeni, projekta organizatori par pateicības godalgu saņemšanu sazināsies personīgi.

Lai organizatori varētu ar Jums sazināties par pateicības godalgu saņemšanu, lūdzu maksājuma uzdevuma laukā „Maksājuma mērķis” norādiet arī savu e-pasta adresi vai tālruņa numuru.