Oktobrī pārvalde sāk gatavot 2018. gada budžetu, kas pirmo reizi Tukuma novada Domē jāaizstāv novembra sākumā.
Darbinieki apgūst jauno lietvedības programmu NAMEJS CITY.
Tukuma novada Domei iesniegti pieteikumi par Tukuma novada Atzinības raksta pasniegšanu 18. novembrī, kā arī ieteikts sveikt divus uzņēmējus Domes rīkotajā Uzņēmēju dienas pasākumā.

26.novembrī Mirušo piemiņas diena Pūres pagasta kapsētās.

Aizdegsim sveču liesmiņas un pieminēsim Mūžībā aizgājušos.