Pagasta pārvaldē
Decembra mēnesis vairāk saistās ar Adventes pasākumiem, Ziemassvētku gaidīšanu un Jaunā 2017. gada iestāšanos.
Lielākais notikums pārvaldē - Pūres ciematā jaunās bibliotēkas un ģimenes ārsta telpas (veselības centra) nodošana un pārcelšanās. Nelieli āra darbi paliek uz pavasari.


Ir atbalstīti trīs projekti Pūres pagastā:
1. no biedrības „Kandavas Partnerība”:
1.1. „Videonovērošanas sistēmas izveidošana Pūres pagastā” (trīs videokameru ierīkošana –pie Ventspils šosejas, grozāma, Kastaņu alejā pie atkritumu konteineriem un Zemeņu ielā, lai redzētu krustojumu, Pūre 18 un bērnu rotaļu laukumu.
1.2. „Rotaļu laukuma elementu papildināšana un uzlabošana Pūres ciemata centrā”. Iesniedzējs Biedrība „Sporta klubs Pūre”. Gaidām atzinumu no Lauku atbalsta dienesta.
2. Pūres bibliotēka iesniedza CEMEX iespēju fondā un sarūpēs bērniem zinību stūrīti jaunajiem grāmatu lasītājiem, kas atradīsies Pūres bibliotēkā.
Pārvaldē notikusi ugunsdrošības pārbaude iestādēs, katlu mājās.
Notiek visādi citi ikdienas uzturēšanas darbi.

Komunālais dienests
Ievestās malkas pieņemšana un sagatavošana 2017./2018.gada apkures sezonai. Pabeigti darbi energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā Pūre10, Pūre 21 un Pūre 25. Profilaktiskie remontdarbi Pūres notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Ikdienas darbi.

Kultūra Pūrē un Jaunsātos
Decembris - svētku mēnesis. Bērnu amatiermākslas kolektīvu koncerts - eglīte, bērnu teātra „Ābolītis” pirmizrāde, Svētki Lamiņu pilī, pieaugušo amatiermākslas kolektīvu koncerts un vecgada balle ar grupu „Zvaigžņu lietus”.
Jaunsātu tautas namā notika līnijdeju sadancošanās pasākums „Strīpaino reiss”. Pasākumā piedalījās dejotāji no Tukuma, Jaunpils, Sēmes, Vārmes, Dobeles, Engures un Irlavas. Mazie skatītāji varēja noskatīties multfilmu „Polārlācis Normis”, pieaugušie – Viestura Kairiša filmu „Melānijas hronika”.
Jaunsātu skolas 4.klase kopā ar skolotājām Inu Jackovsku un Lindu Kairišu mežā izmeklēja egli Tautas nama zālei. Visi Tautas nama pašdarbības kolektīvi piedalījās Adventes koncertā. Ziemassvētku vecītis ciemojās pie maziem jaunsātniekiem. Pieaugušie ballējās Vecgada balle ar Pūres muzikantiem.

Pūres un Jaunsātu bibliotēkā
1.decembrī bibliotēkā Jauno grāmatu dienā pulcējās aktīvākie lasītāji, lai iepazītos ar jaunajām grāmatām, lasītākajām grāmatām Latvijā (“Lielā lasītāju balva”) un Pūrē (TOP 30). Iedzīvotāji saņēma šā gada pēdējo informatīvo izdevumu „Pūres un Jaunsātu pagastu Ziņas”, kas veidots sadarbībā ar iestāžu vadītājiem un uzņēmējiem. Lasīšanas veicināšanas programmā „Grāmatu starts” notika ikmēneša pasākums „Lasām grāmatu, skatāmies filmiņu” pirmsskolas vecuma bērniem.
Decembrī uzsākts realizēt projektu “Nāc un būsim kopā”, kas tika iesniegts nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” konkursam. Ideja par bērnu un jauniešu zinātkāres veicināšanas stūrīša “Ābolītis” izveidi ir atbalstīta un piešķirtais finansējums nodrošinās aktivitātes brīvā laika pavadīšanas iespējām skolas vecuma bērniem, veicinot viņu kopā būšanas prieku, domāšanu un interešu izglītību.
Gada nogalē bibliotēkas darbinieki, galvenokārt, domā par pārcelšanos uz jaunajām telpām. 14.decembrī tika pārvietotas mēbeles, bet 15.decembrī, palīdzot grāmatām nokļūt jaunajās mājās, tika veidota Grāmatu ķēde, kurā piedalījās Pūres pamatskolas skolēni un skolotāji, PII ”Zemenīte” bērni un darbinieki, kā arī bibliotēkas lietotāji.
Jaunsātos ikmēneša brauciens ar grāmatām pie lasītājiem Kukšās, Sautiņos un VSAC “Ķīši”. Decembra mēnesī bibliotēkā bija apskatāmi Jaunsātu skolas bērnu zīmējumi.

Sagatavoja Santa Heimane.