Februārī tika svinīgi atklātas Pūres veselības centra un bibliotēkas jaunās telpas.

Abos pagastos notikušas Konsultatīvās padomes sēdes, kurās sniegta informācija par aktuālo 2017. gadā.

Pagastu pārvaldes darbinieki kopā ar Domes administrācijas speciālistiem strādā, lai iesniegtu projektus biedrībā “Kandavas partnerība”.

Uzsākta pārvaldes lielo ēku apsekošana, lai konstatētu esošo energoefektivitātes stāvokli.

Visos pašvaldības dzīvokļos uzstādīti dūmu detektori, kā arī dzīvokļos, kur iespējams, uzstādīti ūdens skaitītāji. Pašvaldības dzīvojamai mājai “Ziemeļnieki” notiek neliels fasādes remonts. Veikts jumta remonts dzīvojamām mājām Zemeņu ielā 5 un Pūre 2, kā arī veco elektroinstalācijas vadu nomaiņa pašvaldības dzīvokļos “Abavnieki” dzīvoklī Nr. 7 un “Plivnas” dzīvoklī Nr. 1.

Realizējot projektu “Nāc un būsim kopā”, Pūres bibliotēkā skolēniem ir iespējams piedalīties radošajās darbnīcās, mācīties “Hip hop” dejas, spēlēt dažādas spēles un iepazīties ar uzziņu literatūru (enciklopēdijām, rokasgrāmatām u.c.).