Pagasta pārvalde
Sagatavots un nodots pārvaldes 2016. gada pārskats. Darbinieki izgājuši obligāto veselības pārbaudi. Jaunsātu pagasta pakalpojuma centrā bija ugunsdrošības pārbaude. Atsākas labiekārtošana darbi un kapu sakopšana. Vissmagākais uzdevums martā bija un ir grants ceļu un ielu uzturēšana.

 

Komunālais dienests
Notiek malkas sagatavošanas darbs nākamā gada apkures sezonai 2017./2018.g. Nomainīta santehnika un sadzīves tehnika sociālajā mājā „Lāmas„ dzīv.Nr.7. Paveikts elektroinstalācijas remonts dzīvojamā mājā Pūre 23 un Abavas ielā 2.
Veikta bojātā jumta seguma nomaiņa dzīvojamā mājā Zemeņu ielā 5. Remontēts jumts dzīvojamā mājā Dzintars 1. Dzīvojamai mājai ”Ziemeļnieki” remontēta koka fasādes daļa un remontēts ūdensvads Abavas ielā, Pūres pagastā.

Kultūra Pūrē un Jaunsātos
Marts sākās ar tikšanos ar Pūres pagasta radošām sievietēm „Tik dažādas ir sievietes...” un bērnudārza bērnu modes skati (tērpi darināti no otrreizējām izejvielām). Izdejots atpūtas vakars ar deju grupu „Lauku muzikanti”. Noticis pirmsskolas dziesmu un deju festivāls „Lielais cālis”. Viesojās 130 bērni no Slampes, Irlavas, Lestenes, Jaunsātiem. Notika sieviešu vokālo ansambļu sadziedāšanās „Lai ar kādi vēji pūš...”.
Pašdarbnieki apmeklēja deju dižkoncertus Slampē un Tukumā, kur piedalījās deju kolektīvi „Pūre” un „Pūrenieks”. Dāmu deju kopa „Kā sendienās” viesojās Matkulē un Tukumā. Sieviešu koris „Abava” viesojās Tumē.
Pūres kultūras namā apskatāma pūrenieces Valdas Sirmās fotogrāfiju izstāde.
Jaunsātos notika kino vakars bērniem un pieaugušajiem. Jaunsātu un Pūres pirmsskolas iestāžu bērni veiksmīgi piedalījās runas konkursā „Zvirbulis 2017”.
Līnijdeju grupa „Sensus” piedalījās sadancošanās pasākumā „15 pavasara mirkļi” Irlavā, tautas deju kolektīvs „Abavnieks” un bērnu ansamblis „Rumpumpele” - festivālā „Lielais cālis” Pūrē, kā arī ansamblis „Kaprīze” piedalījās vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākumā Pūrē.

Pūres un Jaunsātu bibliotēkā
Jauno grāmatu dienā pulcējās aktīvākie lasītāji, lai iepazītos ar jaunāko literatūru. 8.martā bernudārzā “Zemenīte” bērni sniedza nelielu koncertu, bet pasākuma noslēgumā visi dalībnieki devās neklātienes ceļojumā pa Tukuma novada vietām, kas saistītas ar vārdu “sievietes”.
Nacionālajā bibliotēkā notikuši Lielie lasīšanas svētki, kur paziņoti projekta “Bērnu žūrija 2016” rezultāti, tāpēc uz sarunu par lasītajām grāmatām pulcējās žūrijas eksperti.

Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” ikmēneša pasākumā lasīta grāmatiņa un skatīta filmiņa, kā arī ar pirmsskolas vecuma bērniem pārrunāta tēma “Profesijas”.

Notikusi projekta “Nāc un būsim kopā” aktivitāte “Beātas radošā darbnīca”, kurā pagatavotas pirkstiņlellītes.
Skolēnu brīvlaikā bērni aktīvi spēlēja galda spēles.
Sadarbībā ar SK “Pūre” organizētas novusa sacensības zēniem un pieaugušajiem.
Sagatavota informācija un materiāli par Lamiņu baznīcu Latvijas Radio žurnālistei un LTV Panorāmas producentei Dacei Stirānei.