26.novembrī Mirušo piemiņas diena Pūres pagasta kapsētās.

Aizdegsim sveču liesmiņas un pieminēsim Mūžībā aizgājušos.