Oktobrī pārvalde sāk gatavot 2018. gada budžetu, kas pirmo reizi Tukuma novada Domē jāaizstāv novembra sākumā.
Darbinieki apgūst jauno lietvedības programmu NAMEJS CITY.
Tukuma novada Domei iesniegti pieteikumi par Tukuma novada Atzinības raksta pasniegšanu 18. novembrī, kā arī ieteikts sveikt divus uzņēmējus Domes rīkotajā Uzņēmēju dienas pasākumā.

Kopā ar Domes speciālistiem apsekojām divas lauksaimniecības zemes teritorijas, kas pieder pašvaldībai, ir iznomātas nomniekam, kurš šo zemi neapstrādā.
Jaunsātu bibliotēka gatavojās bibliotēkas akreditācijai.
Tiek risināts jautājums par vecā, funkcionējošā ūdenstorņa nogāšanu Pūres ciemata centrā.
Tiek virzīti izskatīšanai un apstiprināšanai lēmumprojekti par ūdens un siltuma tarifa maiņu Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldē.
Pārvaldes vadītāja tikās ar Pūres pils pārvaldnieku, lai uzzinātu ēkas rekonstrukcijas gaitu, kā arī tikās Tukuma novada Domē ar Valsts vides dienesta pārstāvi Jāni Pētersonu un kopā ar Domes deputātiem risināja jautājumus par ūdenssaimniecību Abavnieku un Dzintara ciematos.
Pārvaldē notikusi ikgadējā pārbaude par valsts naudas izlietošanu autoceļu uzturēšanai.
Iestājoties saulainākam un sausākam laikam tiek greiderēti pašvaldības ceļi un ielas, kā arī salabotas divas salūzušās caurtekas.
Atsākās iekštelpu sports - komandu daudz.
Kultūras darbinieki aktīvi organizē dažādus pasākumus, kā arī piedalās dažādos sadraudzības pasākumos visā valstī.