Pagasta pārvalde
Novembra mēnesī pārsvarā strādāts pie 2017. gada budžeta projekta, kuru pārvalde un izglītības iestādes aizstāvēja 17. novembrī.
Notiek darbinieku darba vērtēšana, tiek veiktas ikgadējās inventarizācijas iestādēs.
Laika apstākļu dēļ pārvalde savā teritorijā nevarēja laicīgi un kārtīgi apsaimniekot grants ceļus un ielas.
Notiek ikdienas uzturēšanas darbi.
Komunālais dienests
Energoefektivitātes pasākumu veikšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Logu un durvju nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Pūre 21 un dzīvojamā mājā Pūre 25.Gaisa kompresora remonts Pūres notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Ūdensvada remonts „Abavniekos” Jaunsātu pagastā. Malkas piegāde apkurei katlu mājai Abavas iela-2A, Pūres pagastā. Ielu apgaismojuma elektroiekārtu remonts Pūres pagastā.
Notiek ikdienas darbi nepārtrauktas darbības nodrošināšanai siltumapgādē, ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā, sadzīves atkritumu savākšanā.

17.12. pl.14.00 Kultūras nama bērnu kolektīvu pasākums „Satiksimies pasakā” Pūres kultūras namā
18.12. pl.14.00 Bērnu teātris „Ābolītis” Ziemassvētkus sagaida ar A. Brigaderes lugu „Sprīdītis” Pūres kultūras namā
25.12. Pasākums „Ziemassvētki pilī „ Dzirciema internātpamatskolā
25.12. Svētku balle Dzirciema internātpamatskolā
26.12. pl.17.00 Vecgada koncerts „Smaidam! Un labi būs ! „ Pūres kultūras namā. Piedalās Pūres kultūras nama amatiermākslas kolektīvi
30.12. pl.22.00 Vecgada balle Pūres kultūras namā spēlē grupa „Zvaigžņu lietus ‘

Pagasta pārvalde

Apkures sezona Pūres ciematā uzsākta 27.septembrī, Abavnieku ciematā uzsākta oktobra sākumā. Beidzies iepirkums jaunai malkas piegādei 2017./2018. sezonai. Malku iepirksim par 21,17 eiro/m3 bez PVN, salīdzinot ar iepriekšējo sezonu lētāk, par 0,70 eiro. Izskatīti jaunie elektrības rēķini ar jaunām maksām. Atbilstoši cenas kāpumam pagastu pārvaldei būs nepieciešami vēl 2700,00 eiro, bet komunālajiem maksājumiem 2900,00 eiro.
Notiek remontdarbi nekustamajā īpašuma „Pūre 18”. AS “Sadales tīkli” pabeigusi darbus Pūres ciematā.
Biedrībai „Kandavas partnerība” iesniegti divi projekti izvērtēšanai Eiropas naudas apguvei. Tukuma novada Dome iesniedz projektu „Videonovērošanas sistēmas izveidošana Pūres pagastā” (trīs video kameru izvietošana Pūres ciemata centrā). Biedrība „Sporta klubs Pūre” iesniedz projektu „Rotaļu laukuma elementu papildināšana un uzlabošana Pūres ciemata centrā”.
Pārvaldē notikusi auditoru dokumentu pārbaude un gadskārtējā pašvaldības ceļu un ielu naudas līdzekļu izlietojuma pārbaude.
Notika darba drošības un ugunsdrošības apmācība pārvaldes darbiniekiem.