Sludinājums par biedrības „Kandavas Partnerība” LEADER projektu iesniegumu konkursa 2. kārtu
lauku attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" atbilstoši 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 10.10.2016. - 10.11.2016.

Pagasta pārvalde
Pašvaldībā notika trīs pašvaldības ceļu Pūrē un Jaunsātos projekta apspriešana un saskaņošana ar vietējiem lauksaimniekiem.
Abos pagastos regulāri veic teritorijas uzkopšanas darbus, ceļmalu pļaušanu, kā arī kapsētu uzkopšanu.
Pēc Pūres vācu draugu uzaicinājuma pašvaldības delegācija viesojās Vācijā.
Tiek veikti darbi, pie daudzdzīvokļu mājas (24 dzīvokļi) un vismaz 6 rindu mājas celšanu un izsludināšanu potenciāliem būvniekiem.
Komunālais dienests.

Pagasta pārvalde

Abos pagastos tiek strādāts pie LEADER projektu dokumentācijas sagatavošanas. Jaunsātos tiks iesniegts biedrībai „Laukiem un Jūrai” projekts „Aprīkojuma iegāde Jaunsātu tautas namam”. Tiks iegādāts un uzstādīts moderns gaismas aprīkojums un jauns portatīvais dators ar projektoru. Pūrē tiks iesniegts Biedrībai „Kandavas partnerība” projekts „Ēkas „Pūre 18” pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai”. Pārvaldes iestādes apmeklēja un pārbaudīja darba drošības kompānija SIA „Media Control”. Notikusi sapulce par Rožu kāzām Pūrē, 15. jūlijā. Pieteikušies 12 pāri. Tiek atjaunota grants sega uz pašvaldības ceļiem. Daudz cilvēku Pūri apmeklēja Muzeja nakts ietvaros.
Tiek veikti visādi darbi labiekārtošanā - dzīvžogu sēdināšana, koku zaru vainagu veidošana, atkritumu vākšana, zāles pļaušana.

Pagasta pārvalde

Pūrē notikusi konsultatīvās padomes sēde. Tiek kārtoti dokumenti iesniegšanai Tukuma novada būvvaldē dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai (logu, durvju un fasādes sakārtošanai), kā arī pagalma takas atjaunošanai. Kopā ar kultūras darbiniekiem tiek strādāts pie LEADER projektu dokumentācijas sagatavošanas Jaunsātu tautas namam. Notiek ikgadējās skates kultūras nama pulciņiem. Noslēdzas telpu sporta veidi.
Tiek veikti dažādi labiekārtošanas darbi: dzīvžogu sēdināšana, koku zaru vainagu veidošana, atkritumu vākšana u.c.
Komunālais dienests