5e025409ad1b2257 0  20.maijā no plkst.16.00

01.05. pl.16.00 Pūres gleznošanas studijas darbu izstādes atklāšana Pūres kultūras namā. Piedalās ansamblis Ar dziesmu pa dzīvi”
03.05. pl.19.00 Sieviešu korim „Abava „-20 Pūres kultūras namā
14.05. pl.18.00 Tautas deju festivāls „Kad ābeles zied...” Pūres kultūras namā
19.05. pl.18.00 Bērnu amatiermākslas kolektīvu koncerts Pūres kultūras namā. Piedalās Pūres kultūras nama bērnu kolektīvi, Jaunsātu tautas nama bērnu kolektīvi
20.05. pl.16.00 Vakartirgus Pūrē; Spēlē grupa „Pūres muzikanti”
20.05. pl.22.00 Pirmo reizi Pūrē Muzikantu saiets-balle Pūres kultūras namā. Muzikanti no Aizkraukles, Aknīstes, Īles, Zaļeniekiem. Galdiņu iepriekšizpirkšana, ieeja 5.00 no personas
24.05. pl.18.00 Cirks Pūres kultūras namā; Ieeja 1,50

20.05.  Pūres teātru pirmizrādes Pūres kultūras namā
30.04.  Pūres gleznošanas studijas izstādes atklāšana Pūres kultūras namā
03.05. Sieviešu koris „Abava” - 20 Pūres kultūras namā

Atbilstīgi Tukuma novada Domes 2015.gada 27.augusta lēmumam „Par mājokļu attīstības iespējām Tukuma novadā” (prot.Nr.10, 16.§.) pašvaldība 2015.gadā iegādājās nekustamo īpašumu „Pūre 18” par 29 900 euro, lai atbrīvotu telpas bērnudārza „Zemenīte” vajadzībām un atrisinātu jautājumu par ambulances un bibliotēkas pārvietošanu piemērotās telpās.

Pagasta pārvalde
Notikušas ikgadējās iedzīvotāju sapulces Pūrē, Jaunsātos un Lamiņu ciemā. Jaunsātu pakalpojuma centrā notikusi darbinieku sapulce.
Notikušas daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku/lietotāju sapulces, kurās komunālais dienests kā apsaimniekotājs atskaitījās par padarīto darbu 2015.gadā, iedzīvotāji atbalstīja apsaimniekošanas naudas paaugstināšanu un uzklausīja iedzīvotāju vēlmes par darbiem, kurus vajadzētu padarīt 2016.gadā.
Pēc valsts kontroles aizrādījuma tiek skaitīti un iezīmēti koki Pūres un Jaunsātu pagasta parkos, zemēs. Darbus veic sertificēta firma.
Pārvaldē veikts fizisko personu datu audits un atzinums pozitīvs.
Tiek veikti dažādi labiekārtošanas darbi: dzīvžogu sēdināšana, koku zaru vainagu veidošana, atkritumu vākšana u.c.
Komunālais dienests