Kandavas partneriba 1

Biedrība “Jaunpils RAC “Rats”” informē, ka laika periodā no 2017.gada septembra līdz 2018.gada aprīlim Jaunpilī notiks nodarbības apmācību programmas "Uzņēmējdarbības uzsākšana un veicināšana laukos” projekta “Zināšanas uzņēmējdarbības attīstīšanai laukos” Nr. 17-08-AL14-A019.2204- 000001 ietvaros, kas tiek realizēts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 6.rīcības “Atbalsts izglītojošiem pasākumiem” ietvaros.

 

SIA ,,Komunālserviss TILDe” greiderēja pagastu ceļus, atkārtoti izveda šķirotos atkritumus no pagastu kapsētām, zāģēja sausos, bīstamos kokus un nodrošināja ar siltumu Sēmes sākumskolu un centra iedzīvotājus maija mēneša aukstajā periodā. Maijā iestrādāts pretputekļu maisījums uz ceļa Brizule-Stūrnieki-Ķesterciems, pretim Z.A.Meierovica piemiņas vietai.

 
SIA ,,Komunālserviss TILDe” turpina greiderēt ceļus, no kapu konteineriem izvesti šķirotie atkritumu, Sēmes centrā apzāģētas liepas, bet no Biržvēveru kapiem izvesti bioloģiskie atkritumi. Visu mēnesi turpināsies kapu apkopšana. Zentenes kapsētā uzstādīts jauns zvans, par kuru jāpateicas zenteniekam Raitim Sialkovskim, bet Zentenes pakalpojuma centra (PC) darbinieki atjaunoja eglīšu stādījumus un sakopa kapu valnīti pie ieejas kapsētā. Sēmes PC darbinieki sakopa valsts ceļa Brīvnieki-Dzirciems-Jēči ceļa malas līdz pat Sēmes tautas namam. Paldies, visiem čaklajiem talkotājiem, bet īpaši ,,Buku” un ,,Pumpuru” māju iedzīvotājiem Sēmes pagastā, dzirciemniekiem Zentenes pagastā, Pastariņa muzeja darba rūķiem, Sēmes jauniešu centram un skolai.

 
Visaktuālākais jautājums martā ir valsts un pašvaldību ceļu stāvoklis. Pēc Sēmes un Zentenes pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju iniciatīvas, Tukuma novada Domē 21.03.2017. Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejā notika saruna uz kuru tika aicināts VAS “Latvijas valsts ceļi” Tukuma nodaļas vadītājs Harijs Lācars. Informāciju par aktuālo jautājumu virzīja uz Domes 21.03.2017. ārkārtas sēdi, bet 22.03.2017. Dome nosūtīja Domes priekšsēdētāja sagatavotu vēstuli Ministru prezidentam M.Kučinskim, Satiksmes ministram U.Augulim, VAS ,,Latvijas valsts ceļi” valdes locekļiem, Latvijas Pašvaldību savienībai.

 

Pēc budžeta apstiprināšanas 2017. gadam uzsākti plānotie remontdarbi. Tie Sēmes un Zentenes pagastu iedzīvotāji, kuriem nav īres un komunālo maksājumu parādi, aicināti rakstīt iesniegumus logu, durvju vai radiatoru nomaiņai.

Turpinās Zentenes Kultūras nama skatuves remonts un jauna apgaismojuma izveide.