Komunālā saimniecība

SIA ,,Komunālserviss TILDe” apkopj kapus, pļauj tajos zāli, greiderē pārvaldes ceļus, pļauj zāli pārvaldes teritorijās. Lielo atkritumu izvešana notika Zentenes pagasta Jaunpļavās.
Projekti
Turpinās zemju īpašnieku iepazīstināšana ar būvprojekta izstrādātajām skicēm, pašvaldības ceļu Sēme-Ziediņi, Kaive-Vilksalas, Sildārziņi-Vilksalas un Paegļi-Vilksalas, ceļu rekonstrukcijai ar ES līdzekļu piesaisti.

16.-17.07.Rožu svētki “Rozītes”, Sēmes pagasts Papildus informācija
06.08. pl.10.00 Sēmes un Zentenes pagastu Sporta svētki Sēmes pagasta centrā:
           plkst.10.00 svētku atklāšana pie Sēmes pakalpojumu centra ēkas. (Makšķernieki pulcējas pie veikala Sēmes centrā plkst.6.00.)

Komunālā saimniecība

SIA “Komunālserviss TILDe” turpina greiderēt pārvaldes ceļus, kopj kapus un pārvaldes teritorijas. Notikusi lielo atkritumu izvešana Sēmes un Zentenes centros. Beigta apkures sezona.
Projekti
Partnerībā “Laukiem un Jūrai" rīcībā - uzņēmējdarbības atbalstam, projekta pieteikumu iesniedzis viens cilvēks no Zentenes pagasta.
Pārvaldei iesniegšanai partnerībā ”Laukiem un Jūrai" jāgatavo projekta pieteikums Zentenes sporta laukuma būvniecībai.
Kultūra un sports
1.maijā notika orientēšanās pasākums Kaivē, kurā piedalījās gan sēmenieki, gan zentennieki. Ansamblis “Domino" piedalījās Pūres kora ,,Abava” 20 gadu jubilejas pasākumā.

Komunālā saimniecība

SIA „Komunālserviss TILDe” greiderē ceļus, sakopj pārvaldes teritoriju, tīra kapus. Apkures sezonu plāno beigt mēneša beigās.
Projekti
14.aprīlī Sēmē notika tikšanās ar partnerības „Kandavas partnerība" vadītāju Intu Haferbergu, kura iepazīstināja ar projektu iesniegumu veidlapu aizpildīšanu un to vērtēšanas kritērijiem, atbildēja uz uzņēmēju un klātesošo jautājumiem.
Kultūra un sports
1.aprīlī Zentenes kultūras namā demonstrēja filmas „Minioni” un jauno latviešu filmu „Es esmu šeit”.
9.aprīlī tika svinēta vokālā ansambļa „Mežezers” 15 gadu jubileja. Sēmes pagasta vokālais ansamblis „Domino” Viesatās piedalījās festivālā „Prieks kopā būt”. Līnijdejotāja no kolektīva „Bums” Evelīna Kučere piedalījās Baložos Rīgas kausā un savā grupā, ieguva 1.vietu.
16.aprīlī vokālo ansambļu reģionālajā skatē Kuldīgā ansamblis „Domino" ieguva godpilno I pakāpi. Ansamblis „Mežezers” piedalījās Sabilē vokālā ansambļa „Vērmelīte” jubilejas pasākumā.

15.05. pl.11.00 Zum-zum mājas sezonas atklāšanas pasākums Zentenes pagasta “Mauri”. Pasākums visai ģimenei brīvā dabā. Iespēja uzzināt gan par bišu terapijas iespējām un bišu produktiem, gan atpūsties, klausoties mūzikālos priekšnesumus.

Visu mēnesi:
- S.Tišleres darbu izstāde Zentenes kultūras namā. Izstāde apskatāma Zentenes pakalpojumu centra darba laikā, Kultūras nama pasākumu laikā, kā arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.27842650

- Tukuma tēlotājmākslas studijas (vad.I.Brīniņa) darbu izstāde – Pavasara sajūtas Sēmes pakalpojumu centra 2.stāva zālīte Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā

01.06. pl.13.00 Hei, hei, zaļā pļavā! Pie Sēmes pakalpojumu centra, Sēmes jauniešu centra, bibliotēkas un kultūras nama kopīgi rīkots pasākums.