Komunālā saimniecība
Tiek tīrīts sniegs uz pašvaldības ceļiem. Ar SIA „Komunālserviss TILDe” noslēgts līgums par abu pagastu teritoriju labiekārtošanu un kapu apsaimniekošanu.
Beidzies iepirkums (identifikācijas Nr.SZPP-2015/3 un 2015/4) sniega tīrīšanas darbiem pārvaldes teritorijā 2016.gadam. Uzvarētāji:
1. Sēme, Birztala, Plieņi - 20,43 km, sniegu tīra SIA „Jūraskalns” tālrunis saziņai – 20170309,
2. Kaive, Cerība – 23,41 km, sniegu tīra SIA „Vārpa” tālrunis saziņai – 29433326,
3. Rideļi, Brizule - 15,3 km, sniegu tīra z/s „Vecvagari” tālrunis saziņai – 26324238,
4. Zentene, Dzirciems, Rindzele, Jaunpļavas – 26,5 km, sniegu tīra SIA „Komunālserviss TILDe”, tālrunis saziņai 28303093.

12.02. Zentenes kultūras namā kino:
- 16.00 Multfilma bērniem “Sniega kaujas” Ieeja: EUR 1.00
- 17.30 Filma “Ausma”  EUR 2.00

13.02. pl.20.00 Valentīndienas pasākums “Sirsniņas sniegā” Zentenes kultūras namā. Papildus informācija, zvanot pa tālr.27842650
20.02. Sniega prieki lieliem un maziem Pie Zentenes kultūras nama/ Sēmes tautas nama Ierasties laika apstākļiem piemērotā apģērbā. Līdzi ragaviņas/slēpes/plēve vai citi šļūcamrīki.
28.02. pl.18.00 Skaidrītes dienas pasākums Sēmes tautas namā. Sarunas un dziesmas pie kamīna

Greiderēti pārvaldes, autotransporta intensitātei vairāk pakļautie ceļi. SIA „Komunālserviss TILDe” izvieto uz pārvaldes ceļiem iztrūkstošās ceļazīmes.
Beidzies iepirkums (identifikācijas Nr.SZPP- 2015/3) sniega tīrīšanas darbiem pārvaldes teritorijā 2016.gadam.

Bērnu zīmējumu konkursa „Brauc uzmanīgi - šeit esam arī mēs” uzvarētājas Līvas Rozenbergas zīmējums izvietots pie ceļa zīmes „Uzmanību bērni” blakus Sēmes sākumskolai un pirmsskolas bērnu uzraudzības grupai „Pekauši”.
Pieņemti un precizēti iesniegumos paustie priekšlikumi Tukuma novada attīstības programmai 2015.-2021.gadam.

janvāris

Datums Laiks Pasākums Norises vieta

Papildus informācija

 no 8.01.   Fotogrāfiju izstāde “2015.gada skaistākos mirkļus atceroties” Zentenes kultūras nams Izstādē apskatāmas 2015.gada Sēmes un Zentenes pagastos notikušo kultūras pasākumu fotogrāfijas, kā arī tās fotogrāfijas, kuras tiks atnestas uz Zentenes kultūras namu/Zentenes pakalpojumu centru vai Sēmes bibliotēku/ Sēmes pakalpojumu centru līdz 2015.gada nogalei.
30.01.   Līnijdejotāju sadancošanās, gaidot Pērtiķa gadu Zentenes kultūras nams Pasākums ar ielūgumiem
Visu mēnesi   Arvīda Drīzuļa darbu izstāde Sēmes pakalpojumu centrs Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā.
Visu mēnesi   Kandavas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Senie amati” Zentenes kultūras nams Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā. (Citā laikā, iepriekš piesakoties-t.27842650)

Komunālā saimniecība

Pabeigta logu nomaiņa un to apdare īres dzīvokļos Sēmes un Zentenes pagastos. Salabots ceļš Rijnieki-Vēdes, kas bija cietis lietus laikā. Noticis pārvaldes ceļu audits, kā rezultātā pasūtītas nepieciešamās ceļazīmes SIA ,,Signum”.
Projekti
Beidzies bērnu zīmējumu konkurss ,,Brauc uzmanīgi - šeit esam arī mēs”. Uzvarēja un galvenā balva piešķirta Līvai Rozenbergai, veicināšanas balva Paulai Hanbergai un Jānim Koikinam.