18.12. pl.14.00 Ziemassvētku ieskaņas pasākums Zentenes kultūras namā. Piedalās visi amatiermākslas kolektīvi

20.12. pl.12.00 Svētku eglīte Sēmes un Zentenes pagastu bērniem Zentenes kultūras namā. Saldumu paciņas Sēmes un Zentenes pagastos deklarētajiem un līdz 1.12.2016. pieteiktajiem bērniem (līdz 5 g. vecumam, ieskaitot)
30.12. 19.00 Vecgada izskaņas pasākums- koncerts un balle Sēmes tautas namā
Visu mēnesi Tukuma tēlotājmākslas studijas (vadītāja I.Brīniņa) darbu izstāde Sēmes pakalpojumu centra 2.stāva zālē. Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā
09.01.-31.01. Fotogrāfiju izstāde-pārskats par 2016.gada kultūras dzīves aktivitātēm Zentenes kultūras namā. Izstāde apskatāma kultūras nama pasākumu laikā; darba dienās- pakalpojumu centra darba laikā.

No 10.01. Jolantas Gulbes darbu izstāde Zentenes kultūras namā. Izstāde apskatāma kultūras nama pasākumu laikā; darba dienās-pakalpojumu centra darba laikā.