SIA ,,KomunālservissTILDe” izveda šķirotos atkritumus no visām 15 pārvaldes kapsētām, greiderēja ceļus, tā turpināsies. Tīrījām arī sniegu. Esam norēķinājušies ar SIA ,,Ceļu būvnieks" par izvesto granti uz pagasta ceļiem.
10.novembrī biedrībai ,,Kandavas partnerība" iesniegts projekta pieteikums LEADER projektu konkursa 3.Rīcībai ,,Atbalsts publiskās infrastruktūras uzlabošanai", kurā paredzēta ,,Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana Sēmes ciematā." Iedzīvotāji izteikuši vēlmi ierīkot stāvlaukumu autotransportam pie Ezera ielas 10, 12 un 14 ēkām. 16.novembrī notika ,,Kandavas partnerība" speciālistu iepazīšanās ar projekta ieceri klātienē Sēmē.


10.novembrī pie Sēmes pakalpojuma centra notika Mārtiņdienas pasākums. 11.novembrī ziedu nolikšana un svecīšu aizdegšana Z.A.Meierovica piemiņas vietā Brizulē, interesenti piedalījās lāpu gājienā. 12.novembrī pārvaldes līnijdeju kolektīvs BUMS piedalījās deju festivālā Šlokenbekā.
17.novembrī Valsts svētku svinīgais pasākums notika Zentenes kultūras namā. Paldies nozīmes tika piešķirtas Silvijai Anzanei, Sandrai Andersonei, Intai Dišlerei, Andrejam Brūvelim, Ingai Zariņai- Dzenītei un Visvaldim Auseklim.
20.novembrī visās kapsētās Mūžības svētdiena ar svecīšu aizdegšanu. 23.novembrī abu pagastu senioru tikšanās radošajā darbnīcā Kopienas centrā ,,Mūsmājas". 26.novembrī pārvaldes apaļo gadu jubilāru godināšanas pasākums Zentenes kultūras namā. 27.novembrī egles pušķošana un iedegšana pie Sēmes pagastu pārvaldes. Jauktais vokālais ansamblis ,,Domino" priecēs Svētku egles iedegšanu Tukumā. Zentenes bibliotēkā izstāde ,,Manai Latvijai", bet no 14. līdz 20.novembrim Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa.
Turpinās jaunā budžeta apspriešanas un plānošanas darbs. Notiek arī pārvaldes darbinieku darba izvērtēšana un pārvaldes darba plāna izstrāde 2017.gadam.
Izsolei nodots pārvaldē lietotais autobuss Mersedes Benz 0614. Sākumcena EUR 1150.
Ar piemiņas zīmi 22.novembrī sveikts černobilietis Edgars Riekstiņš.

Sagatavoja Silvija Rabkēviča