Oktobri sagaidījām ar divām lielām jubilejām - Pastariņa muzejs nosvinēja 50.jubileju un Sēmes sākumskolas ēkai, kura pirmssākumos darbojās kā bērnudāzs ,,Purenīte”, nosvinējām 30.gadskārtu.
Nodots ekspluatācijā jaunais autransporta stāvlaukums starp daudzdzīvokļu mājām Sēmes centrā. Būvdarbus kvalitatīvi un operatīvi veica SIA ,,Rotas”. SIA ,,Strabag” uzsāka pašvaldības ceļu Kaive- Vilksalas, Vilksalas- Sildārziņi un Paegļi-Vilksalas rekonstrukcijas darbus, kuru mērķis saistās ar lauksaimnieku atbalstu un tas iespējams ar Zemkopības ministrijas un Tukuma novada Domes finansiālu atbalstu. Pagasta ceļa Sēme-Ziediņi rekonstrukcija plānota nākamgad. SIA ,,Komunālserviss TILDe” iespēju robežās greiderē rudens lietavās izmirkušos, bedrainos ceļus.


Tukuma novada Domes rīkotajā pasākumā ,,Uzņēmējs 2017” kā vieni no labākajiem tika nominēti SIA ,,ArBAgro”, to īpašnieki Arvis un Eva Bumbieri un Sēmes Rožu dārza īpašnieki Bruno un Daila Trubiņi.
Šomēnes jubilejās sveikti 5 jubilāri. Kultūras jomā darbu uzsākuši amatiermākslas pulciņi. 1.oktobrī norisinājās Senioru diena Zentenē, kurā varēja iemācīties nūjošanas pamatprincipus. 7.oktobrī - deju vakars Zentenē. 18.oktobrī - Veselības veicināšanas diena Sēmes kopienas centrā, bet 23.oktobrī - kino vakars Zentenē – mulfilma ”Urfins Džīss un viņa koka zaldāti”, spēlfilma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”.
Visu mēnesi turpinājās Genādija Gorohova darbu izstāde Sēmes pakalpojumu centra ēkas 2. stāvā, bet Zentenes kultūras namā Valdas Sirmās fotogrāfiju izstāde.
Esam sākuši plānot 2018.gada Rožu svētkus. Notiek jaunā 2018.gada budžeta plānošana. Drīzumā uzsāks darbu pagastu jaunās konsultatīvās padomes.
25.oktobrī ar Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes darbu un abu pagastu uzņēmējiem iepazīsies jaunā sasaukuma deputāti.