Komunālā saimniecība

SIA “Komunālserviss TILDe” appļauj zāli, izved šķirotos atkritumus un sakopj teritoriju Sēmes un Zentenes pagastu 15 kapsētās. Visos kapos izgatavoti un uzstādīti ziņojumu dēļi. Tiek greiderēti pārvaldes ceļi, appļauta zāle pārvaldes teritorijā.
Projekti
Biedrība “Kandavas Partnerība” aicināja Sēmes pagasta biedrus pieredzes apmaiņas braucienā uz Itāliju.
Kultūra un sports
Pārvaldes sporta svētki notika 6.augustā un piedalījās vairāk nekā 180 dalībniekus, kuri varēja startēt 12 disciplīnās. Lielākās aktivitātes novērotas autoveiklībā, šaušanā un šautriņu mešanā.
Kapu svētki Zentenes pagastā notika 13.augustā, Sēmes pagastā 20.augustā (15 pagastu kapsētās).
20.augustā notika rindzelnieku saiets, kas pulcināja Zentenes pagasta ,,Mauru" mājās ap 100 rindzelnieku. Paldies saimniekam Visvaldim Auseklim par laipno uzņemšanu, bet biedrībai ,,Zentenes izaugsme" un aktīvajām rindzelniecēm S.Andersonei, V.Sarmulei, R.Šulcai, G.Grīnvaldei un D.Pabērzai par sadarbību saieta organizēšanā.
Cita informācija
Konsultatīvās padomes sēde 8.augustā notika Zentenes pagastā, bet Sēmē tā sasaukta 11.augustā, kopā ar iedzīvotāju sapulci, kurā pārrunājām kokzāģētavas ,,Smaidas" radītā trokšņa jautājumu.
Pagastu īres dzīvokļos tiek mainīti logi, durvis, radiatori. Darbus veic SIA “AP Dizains” un SIA “Komunālserviss TILDe”.
Notikusi Sēmes sākumskolas pieņemšana. Skola gatava darbam. Paredzēts, ka skolu un pirmsskolu apmeklēs 114 bērni.
Sagatavoja Silvija Rabkēviča

Sludinājums par biedrības „Kandavas Partnerība” LEADER projektu iesniegumu konkursa 2. kārtu
lauku attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" atbilstoši 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 10.10.2016. - 10.11.2016.

Komunālā saimniecība

SIA ,,Komunālserviss TILDe” apkopj kapus, pļauj tajos zāli, greiderē pārvaldes ceļus, pļauj zāli pārvaldes teritorijās. Lielo atkritumu izvešana notika Zentenes pagasta Jaunpļavās.
Projekti
Turpinās zemju īpašnieku iepazīstināšana ar būvprojekta izstrādātajām skicēm, pašvaldības ceļu Sēme-Ziediņi, Kaive-Vilksalas, Sildārziņi-Vilksalas un Paegļi-Vilksalas, ceļu rekonstrukcijai ar ES līdzekļu piesaisti.

16.-17.07.Rožu svētki “Rozītes”, Sēmes pagasts Papildus informācija
06.08. pl.10.00 Sēmes un Zentenes pagastu Sporta svētki Sēmes pagasta centrā:
           plkst.10.00 svētku atklāšana pie Sēmes pakalpojumu centra ēkas. (Makšķernieki pulcējas pie veikala Sēmes centrā plkst.6.00.)

Komunālā saimniecība

SIA “Komunālserviss TILDe” turpina greiderēt pārvaldes ceļus, kopj kapus un pārvaldes teritorijas. Notikusi lielo atkritumu izvešana Sēmes un Zentenes centros. Beigta apkures sezona.
Projekti
Partnerībā “Laukiem un Jūrai" rīcībā - uzņēmējdarbības atbalstam, projekta pieteikumu iesniedzis viens cilvēks no Zentenes pagasta.
Pārvaldei iesniegšanai partnerībā ”Laukiem un Jūrai" jāgatavo projekta pieteikums Zentenes sporta laukuma būvniecībai.
Kultūra un sports
1.maijā notika orientēšanās pasākums Kaivē, kurā piedalījās gan sēmenieki, gan zentennieki. Ansamblis “Domino" piedalījās Pūres kora ,,Abava” 20 gadu jubilejas pasākumā.