Komunālā saimniecība

SIA „Komunālserviss TILDe” greiderē ceļus, sakopj pārvaldes teritoriju, tīra kapus. Apkures sezonu plāno beigt mēneša beigās.
Projekti
14.aprīlī Sēmē notika tikšanās ar partnerības „Kandavas partnerība" vadītāju Intu Haferbergu, kura iepazīstināja ar projektu iesniegumu veidlapu aizpildīšanu un to vērtēšanas kritērijiem, atbildēja uz uzņēmēju un klātesošo jautājumiem.
Kultūra un sports
1.aprīlī Zentenes kultūras namā demonstrēja filmas „Minioni” un jauno latviešu filmu „Es esmu šeit”.
9.aprīlī tika svinēta vokālā ansambļa „Mežezers” 15 gadu jubileja. Sēmes pagasta vokālais ansamblis „Domino” Viesatās piedalījās festivālā „Prieks kopā būt”. Līnijdejotāja no kolektīva „Bums” Evelīna Kučere piedalījās Baložos Rīgas kausā un savā grupā, ieguva 1.vietu.
16.aprīlī vokālo ansambļu reģionālajā skatē Kuldīgā ansamblis „Domino" ieguva godpilno I pakāpi. Ansamblis „Mežezers” piedalījās Sabilē vokālā ansambļa „Vērmelīte” jubilejas pasākumā.

15.05. pl.11.00 Zum-zum mājas sezonas atklāšanas pasākums Zentenes pagasta “Mauri”. Pasākums visai ģimenei brīvā dabā. Iespēja uzzināt gan par bišu terapijas iespējām un bišu produktiem, gan atpūsties, klausoties mūzikālos priekšnesumus.

Visu mēnesi:
- S.Tišleres darbu izstāde Zentenes kultūras namā. Izstāde apskatāma Zentenes pakalpojumu centra darba laikā, Kultūras nama pasākumu laikā, kā arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.27842650

- Tukuma tēlotājmākslas studijas (vad.I.Brīniņa) darbu izstāde – Pavasara sajūtas Sēmes pakalpojumu centra 2.stāva zālīte Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā

01.06. pl.13.00 Hei, hei, zaļā pļavā! Pie Sēmes pakalpojumu centra, Sēmes jauniešu centra, bibliotēkas un kultūras nama kopīgi rīkots pasākums.

9.04. pl.13.00 Senioru ansambļa „Mežezers” 15 gadu jubilejas pasākums Zentenes kultūras namā. Papildus informācija, zvanot pa tālr.27842650
22.04. pl.13.00 Atvērto skapju diena Pie Zentenes kultūras nama. Aicinājums izrevidēt un izvērtēt savu skapju un plauktu saturu (arī pagrabā, klētīs, pieliekamajos)! Papildus informācija, zvanot pa tālr.27842650

Visu mēnesi:

- S.Tišleres darbu izstāde Zentenes kultūras nams Izstāde apskatāma Zentenes pakalpojumu centra darba laikā, kultūras nama pasākumu laikā, kā arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.27842650
- Tukuma tēlotājmākslas studijas (vad.I.Brīniņa) darbu izstāde Sēmes pakalpojumu centra 2.stāva zālīte Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā.
Maijā: 
01.05. Iepazīstam Kaivi! (Orientēšanās pasākums) Sēmes pagasta Kaives centrs (pie veikala). Interesentiem (arī papildus informācija) - pa tālr.27842650
06.05. 14.00 Mātes dienai veltīts koncerts Zentenes kultūras namā. Piedalās Cēres pamatskolas skolēni
07.05. Koncerts māmiņām, vecmāmiņām, krustmāmiņām un visām mīļajām tantēm Sēmes pagasta Brizules centrā un Zentenes pagasta Rindzelē. Papildus informācija, zvanot pa tālr.27842650.

Izstrādāts pārvaldes darbības plāns 2016.gadam.

7.martā abos pagastos notika iedzīvotāju sapulces, kurās pārrunāja komunālās saimniecības jautājumus.
Pašvaldības ceļus greiderē SIA „Komunālserviss TILDe”, tiek laboti ceļa iesēdumi, caurtekas. Uzsākti remontdarbi īres dzīvokļos.
Kultūra un sports
5.martā senioru ansamblis „Mežezers” viesojās Dursupē, kur deju kopa „Sarma” svinēja 15 gadu jubileju. 7. un 21.martā notika Veselības vingrošana Zentenes kultūras namā.

lauku attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana: 02.05.2016. - 02.06.2016.
Kopējais izsludinātais finansējums konkursa 1.kārtā: 373 364,85 EUR.