12.02. Zentenes kultūras namā kino:
- 16.00 Multfilma bērniem “Sniega kaujas” Ieeja: EUR 1.00
- 17.30 Filma “Ausma”  EUR 2.00

13.02. pl.20.00 Valentīndienas pasākums “Sirsniņas sniegā” Zentenes kultūras namā. Papildus informācija, zvanot pa tālr.27842650
20.02. Sniega prieki lieliem un maziem Pie Zentenes kultūras nama/ Sēmes tautas nama Ierasties laika apstākļiem piemērotā apģērbā. Līdzi ragaviņas/slēpes/plēve vai citi šļūcamrīki.
28.02. pl.18.00 Skaidrītes dienas pasākums Sēmes tautas namā. Sarunas un dziesmas pie kamīna

Greiderēti pārvaldes, autotransporta intensitātei vairāk pakļautie ceļi. SIA „Komunālserviss TILDe” izvieto uz pārvaldes ceļiem iztrūkstošās ceļazīmes.
Beidzies iepirkums (identifikācijas Nr.SZPP- 2015/3) sniega tīrīšanas darbiem pārvaldes teritorijā 2016.gadam.

Bērnu zīmējumu konkursa „Brauc uzmanīgi - šeit esam arī mēs” uzvarētājas Līvas Rozenbergas zīmējums izvietots pie ceļa zīmes „Uzmanību bērni” blakus Sēmes sākumskolai un pirmsskolas bērnu uzraudzības grupai „Pekauši”.
Pieņemti un precizēti iesniegumos paustie priekšlikumi Tukuma novada attīstības programmai 2015.-2021.gadam.

janvāris

Datums Laiks Pasākums Norises vieta

Papildus informācija

 no 8.01.   Fotogrāfiju izstāde “2015.gada skaistākos mirkļus atceroties” Zentenes kultūras nams Izstādē apskatāmas 2015.gada Sēmes un Zentenes pagastos notikušo kultūras pasākumu fotogrāfijas, kā arī tās fotogrāfijas, kuras tiks atnestas uz Zentenes kultūras namu/Zentenes pakalpojumu centru vai Sēmes bibliotēku/ Sēmes pakalpojumu centru līdz 2015.gada nogalei.
30.01.   Līnijdejotāju sadancošanās, gaidot Pērtiķa gadu Zentenes kultūras nams Pasākums ar ielūgumiem
Visu mēnesi   Arvīda Drīzuļa darbu izstāde Sēmes pakalpojumu centrs Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā.
Visu mēnesi   Kandavas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Senie amati” Zentenes kultūras nams Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā. (Citā laikā, iepriekš piesakoties-t.27842650)

Komunālā saimniecība

Pabeigta logu nomaiņa un to apdare īres dzīvokļos Sēmes un Zentenes pagastos. Salabots ceļš Rijnieki-Vēdes, kas bija cietis lietus laikā. Noticis pārvaldes ceļu audits, kā rezultātā pasūtītas nepieciešamās ceļazīmes SIA ,,Signum”.
Projekti
Beidzies bērnu zīmējumu konkurss ,,Brauc uzmanīgi - šeit esam arī mēs”. Uzvarēja un galvenā balva piešķirta Līvai Rozenbergai, veicināšanas balva Paulai Hanbergai un Jānim Koikinam.

13.12. 13.00 Dzejas un mūzikas pēcpusdiena “Visapkārt baltā klusumā...” Kaivē (Sēmes pagasts) Papildus informācija, zvanot kultūras nama vadītājai (t.27842650)
20.12. 13.00 Ziemas saulgriežu ieskaņas pasākums Zentenes kultūras namā Piedalās dzejniece I.Pumpure un Sēmes-Zentenes amatierteātris “Āža dziesma”
22.12. 11.00Svētku eglīte Zentenes pagasta mazuļiem Zentenes kultūras namā
13.00 Svētku eglīte Sēmes pagasta mazuļiem Sēmes tautas namā
Pasākumā piedalās un saldumu pakas saņem Sēmes un Zentenes pagastā deklarētie bērni (līdz 5 gadu vec., ieskaitot), kuri līdz 1.decembrim uz šo pasākumu pieteikti.
26.12. 19.00 Gada noslēguma pasākums “Cik lēni snieg...” Sēmes tautas namā. Sīkāka informācija un pieteikšanās uz pasākumu, sākot no 10.decembra (t.27842650)
Visu mēnesi A.Drīzuļa darbu izstāde Sēmes pakalpojumu centrs Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā.
Visu mēnesi Kandavas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Senie amati” Zentenes kultūras nams Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā. (Citā laikā, iepriekš piesakoties-t.27842650)
14.12.- 23.12. Rokdarbu izstāde Sēmes bibliotēka Sēmes rokdarbnieku pulciņa “Čaklās rokas” rokdarbu izstāde

No 08.01. Fotogrāfiju izstāde “2015.gada skaistākos mirkļus atceroties” Zentenes kultūras nams Izstādē apskatāmas 2015.gada Sēmes un Zentenes pagastos notikušo kultūras pasākumu fotogrāfijas, kā arī tās fotogrāfijas, kuras tiks atnestas uz Zentenes kultūras namu/Zentenes pakalpojumu centru vai Sēmes bibliotēku/ Sēmes pakalpojumu centru līdz 2015.gada nogalei.