Komunālā saimniecība

Greiderējam ceļus.
Logu, radiatoru un durvju nomaiņai īres dzīvokļos izgatavotas tāmes, tuvākajā laikā notiks to nomaiņa.
Projekti
Pastariņa muzejā nobeigumam tuvojas būvdarbi, kuri attiecas uz atliktajiem vai papildus veicamajiem darbiem.
Kultūra un sports

Kultūras pasākumu plāns Sēmē un Zentenē

JūLIJS

Datums Laiks Pasākums Norises vieta

Papildus informācija

 

11.07. 13.00 Dzirciemnieku saiets Pastariņa muzejs, Zentenes pagasts 13.00 Dzirciema baznīcā, pēc tam Pastariņa muzejā
18.07. 12.00 Rožu svētki Sēmes pagasta „Rozītes” Sīkāka informācija afišās

Komunālā saimniecība

Tiek greiderēti pagastu ceļi, pļauta zāle.
SIA ,,Komunālserviss TILDe" sakopa Bazānu kapu bioloģiskos atkritumus.
Projekti
6.maijā Pastariņa muzejā konference, kuru rīkoja partnerības ,,Laukiem un Jūrai" speciālisti kopā ar stratēģijas izstrādātājiem. Piedalījās LAD speciālisti, Ķemeru Nacionālā parka vadošie darbinieki, uzņēmēji un Tukuma novada Attīstības nodaļas darbinieki un citi, kuri sprieda par LEADER projektu pieejamību nākotnē.
Pabeigts Pastariņa muzeja stallīša rekonstrukcijas darbs. Turpinās darbi citos objektos. Sēmes pagasta centrā izvietoti ielu trenažieri.
Kultūra un sports

20.06. 14.00 Saulgriežu ieskaņas pasākums Sēmes pagasta centrā. Tiks sumināti Līgas un Jāņa vārdu nesēji, aplīgoti vietējie uzņēmēji. Īpašie viesi- Lestenes amatierteātris "Dzērvenīte".

Visu mēnesi I.Brīniņa. Dekoratīvie šķīvji „Meža taka" un I.Smildzere. Tekstildarbi „Pa ceļam uz mājām" Sēmes pakalpojumu centra 2.stāva zālīte Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā

Visu mēnesi Kandavas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Zentenes kultūras nams zstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā , kā arī kultūras nama pasākumu laikā

Komunālā saimniecība

Veikta visu pārvaldes ceļu greiderēšana. 28.aprīlī noslēgusies apkures sezonu. Abos pagastos izvesti lielgabarīta atkritumi. Notikusi Lielā Talka, kurā aktīvi piedalījās Sēmes pagasta Jauniešu centra jaunieši, pārvaldes darbinieki un skola.
Projekti
Turpinās rekonstrukcijas un restaurācijas darbi Pastariņa muzejā - lauku sētā „Bisenieki".
18.aprīlī notika Rīgas Lauku atbalsta dienesta pārbaude projekta „Zentenes pagasta dzīves vides uzlabošana" izvirzīto mērķu sasniegšanā.
Kultūra un sports