Svarīgākais darbs pārskata periodā bija ceļu attīrīšana no lielās sniega segas. Darbos iesaistījās visi uzņēmēji, kuri uzvarēja iepirkumā “Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes ceļu un ielu uzturēšanas darbi ziemas periodā”. Uzņēmēji palīdzēja tikt galā ar darbiem arī valsts autoceļu uzturētājiem.

Decembra sākumā tika izvērtēts jaunais iepirkums ,,Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes ceļu un ielu uzturēšanas darbi ziemas periodā". Līgumi noslēgti līdz 2017.gada 31.decembrim ar šādiem uzņēmējiem: 

SIA ,,KomunālservissTILDe” izveda šķirotos atkritumus no visām 15 pārvaldes kapsētām, greiderēja ceļus, tā turpināsies. Tīrījām arī sniegu. Esam norēķinājušies ar SIA ,,Ceļu būvnieks" par izvesto granti uz pagasta ceļiem.
10.novembrī biedrībai ,,Kandavas partnerība" iesniegts projekta pieteikums LEADER projektu konkursa 3.Rīcībai ,,Atbalsts publiskās infrastruktūras uzlabošanai", kurā paredzēta ,,Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana Sēmes ciematā." Iedzīvotāji izteikuši vēlmi ierīkot stāvlaukumu autotransportam pie Ezera ielas 10, 12 un 14 ēkām. 16.novembrī notika ,,Kandavas partnerība" speciālistu iepazīšanās ar projekta ieceri klātienē Sēmē.

18.12. pl.14.00 Ziemassvētku ieskaņas pasākums Zentenes kultūras namā. Piedalās visi amatiermākslas kolektīvi

20.12. pl.12.00 Svētku eglīte Sēmes un Zentenes pagastu bērniem Zentenes kultūras namā. Saldumu paciņas Sēmes un Zentenes pagastos deklarētajiem un līdz 1.12.2016. pieteiktajiem bērniem (līdz 5 g. vecumam, ieskaitot)
30.12. 19.00 Vecgada izskaņas pasākums- koncerts un balle Sēmes tautas namā
Visu mēnesi Tukuma tēlotājmākslas studijas (vadītāja I.Brīniņa) darbu izstāde Sēmes pakalpojumu centra 2.stāva zālē. Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā
09.01.-31.01. Fotogrāfiju izstāde-pārskats par 2016.gada kultūras dzīves aktivitātēm Zentenes kultūras namā. Izstāde apskatāma kultūras nama pasākumu laikā; darba dienās- pakalpojumu centra darba laikā.

No 10.01. Jolantas Gulbes darbu izstāde Zentenes kultūras namā. Izstāde apskatāma kultūras nama pasākumu laikā; darba dienās-pakalpojumu centra darba laikā.