Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas
numurs
Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā un tukums.lv
Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena
(bez PVN)
Līguma izpildes termiņš

Skatītāju zāles krēslu piegāde Tukuma pilsētas Kultūras namā

Nolikums

Lēmums

Līgums

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

TND-2018/3 06.02.2018. 19.02.2018. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    

Caurteku un grāvju tīrīšana un izbūve un lietus ūdens novadīšanas sistēmu izbūve Tukuma novadā 2018. gadā

Nolikums

Lēmums

Līgums

TND-2018/4 06.02.2018. 19.02.2018. plkst.11.00      

Malkas piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

DZIS 2018/1 31.01.2018. 20.02.2018. plkst.15:00.      

Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Stacijas ielas un Dāņu ielas Tukumā pārbūve”

Nolikums

Lēmums

Līgums

TND-2018/2/ERAF 01.02.2018. 12.02.2018. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    

Sporta laukuma labiekārtošana zemes vienībā “Līvi”

Nolikums

Finanšu piedāvājums

Būvprojekts

Lēmums

Līgums

 TND-2018/1/ELFLA  24.01.2018. 05.02.2018. plkst.11:00.   Iepirkums pārtraukts