Trešdien, 12.janvārī plkst.16.00 Tukuma novada Domes Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, notiks būvniecības ieceres „Liellopu ferma 260 galvām „Vilksalas fermā”, Sēmes pagastā, Tukuma novadā” publiskās apspriešanas sapulce.

Visi interesenti ar detālplānojuma 1.redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes no 03.12.2009. līdz 24.12.2009

Rakstiskus priekšlikumus detālplānojumam interesenti var iesniegt no 22.marta līdz 12. aprīlim SIA „Delta Kompānija” birojā

Slampes pagasta nekustamajam īpašumam “ Čiekuri “, ar kadastra Nr. 9080 001 0072