VAKANCESTukuma novada Dome izsludina konkursu uz Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” valdes locekļa amatu.

Galvenie amata pienākumi atbilstīgi Konkursa nolikuma 15.punktā minētajam:
1. pamatdarbības nodrošināšana atbilstoši kapitālsabiedrības statūtiem;
2. darbības stratēģijas plānošana, vadīšana un koordinēšana;
3. darba plāna izstrādes koordinēšana un pārraudzība, ekonomiskās un tehniskās attīstības rādītāju noteikšana;
4. darbības analīze un novērtēšana, pašvaldības kapitāla daļu turētāja informēšana par rezultātiem;
5. budžeta plānošana un izpildes kontrole;
u.c. atbilstīgi Konkursa nolikuma 15.punktam.

VAKANCES

TUKUMA NOVADA DOME izsludina pretendentu pieteikšanos uz iepirkuma speciālista amata vakanci

Galvenie amata pienākumi:
1. apkopot informāciju visu Tukuma novada Domes (turpmāk – Dome), pašvaldības iestāžu, pašvaldības aģentūru un kapitālsabiedrību vajadzībām nepieciešamo iepirkumu veikšanai;
2. novērtēt, izvēlēties un piemērot atbilstīgākos iepirkuma procedūru veidus saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu;

Apakškategorijas