2018. gada Domes komiteju un sēžu grafiks

Informācija par parādu dzēšanu 2018. gada 1. pusgadā

Sēdes datums  Sēdē pieņemtie lēmumi
25.01.2018. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)