Saistošie noteikumi  Par Tukuma novada simboliku

Iesniegums atļaujas saņemšanai par Tukuma simbolikas izmantošanu komerciālos nolūkos (Par simbolikas izmantošanu komerciālos nolūkos plašāk lasiet saistošo noteikumu "Par Tukuma novada simboliku" 3.nodaļā)

2lpp2Tukuma novada ģerbonis

Tukuma novada ģerboņa heraldiskais apraksts:

Skaldīts galvā ar zigzagveida griezumu: sudrabs un zaļš.
Apakšējā laukā sudraba sešu ziedlapu roze ar kauslapām un auglenīcu.

Apraksts:
Zigzagveida griezums Tukuma novada ģerbonī atgādina par Tukuma pauguraino un mežiem bagāto apvidu, bet centrā ievietotā heraldiskā roze - par rožu audzēšanas tradīcijām Tukuma apkārtnē, ar ko tas bijis slavens jau kopš pagājušā gadsimta. Savos darbos Tukumu kā ziedošu dārzu ir slavinājuši dzejnieki Imants Ziedonis: „ļauj man iet pasaulē smukumā tā kā ķirši zied Tukumā”, Pēteris Jurciņš: „iemetīšu rozi saules rietā, tur, kur Tukums stāvēs savā vietā”. Iedibinātās rožu, ziedu un ķiršu audzēšanas tradīcijas ieņem aizvien stabilāku vietu, izdaiļojot Tukuma pilsētas un novada pagastu skvērus un laukumus. Rozes simbols ir atdzimis pasākuma „Rožu svētki Tukumā” rīkošanas tradīcijā. Rozes simbols Tukuma novada ģerbonī izdaiļo un nostiprina Latvijā atpazīstamo un populāro saukli „Uz Tukumu pēc smukuma!”.

Lejuplādēt Tukuma novada ģerboni JPG

Tukuma logotips 

 

 

 Tukuma zīmols un logotips

Tukuma zīmola vizuālo elementu standarts (Saturs: 1.Tukuma logotips; 2. Tukuma logotipa versijas un krāsu risinājumi; 3. Tukuma logotips svešvalodās; 4. Tukuma logotipa krāsu specifikācijas; 5. Logotipa zona un novietojuma robeža; 6. Logotipa samazināšana un palielināšana; 7. Logotipa lietojums uz dažādiem foniem; 8. Nepareizas logotipa lietošanas piemēri; 9. Iteicamie fonti; 10. Tukuma logotipa grafiskajā risinājumā balstīti atvasinājumi; 11. Ilustrācija Tukuma smukuma meklētāji; 12. Tukuma heraldika un Tukuma logotips)

Kas ir pilsētas zīmols un kāpēc tāds izveidots?

Pilsētas zīmols ir priekšstatu kopums cilvēku apziņā, kas veidojas saskarsmē ar dažādām pilsētas izpausmēm – vidi, dabu, arhitektūru, cilvēkiem, kas dzīvo, strādā vai prezentē pilsētu, to pārvalda vai veido šeit biznesu, kultūras un sporta dzīvi, pasākumiem un notikumiem. Tukuma zīmola un tēla kopumā veidošana paredz uzsvērt Tukuma atšķirību pārējo pilsētu starpā. Tukuma zīmolvedības mērķis ir radīt pilsētas pievienoto vērtību, spodrinot tās reputāciju kā vienu no galvenajiem nemateriālajiem aktīviem.
Pilsētas zīmola identitāte jeb no kā sastāv zīmols?
Pilsētas zīmola identitāte sastāv no pilsētas zīmola idejas, pilsētas zīmola vērtību (sajūtas, emocijas u neiespaidi, kādas cilvēkos rada attiecīgā pilsēta) definējuma un pilsētas zīmola atribūtiem (sauklis, logotips un stilistiski vienoti grafiskie elementi, krāsu pielietojums un burtu veidi, skaņas un mūzika).

Tukuma zīmola ideja un vērtības
Tukuma zīmola organiskais potenciāls ir Tukumu raksturojošie pilsētvides un kultūrvēsturiskie objekti Latvijas mērogā atpazīstamās personas: Brīvības laukums, Tukuma vecpilsēta jeb Vectukums, Katrīnas laukums, Tukuma rozes, Latvijas glezniecības vecmeistaru darbi Tukuma muzejā, dzejnieks Imants Ziedonis, dzejniece Māra Zālīte, pirmās Latvijas Republikas pirmais ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics, bij. ārlietu ministrs Georgs Andrejevs, rakstnieks Ernests Birznieks-Upītis, Tukuma evanģeliski luteriskā baznīca utt.

Sauklis „Uz Tukumu pēc smukuma!”, tajā ietvertais atskaņu vārds smukums ir Tukuma pilsētas vienīgais izteikti atpazīstamais elements gan Tukumā, gan ārpus tā. Sauklis ir veiksmīgi izturējis laika pārbaudi un ir plaši atpazīstams visā Latvijā. Vārda smukums ekvivalents literārajā valodā ir skaistums kā vispārināta īpašība skaists, glīts, arī jauks, tīrs.
Tukuma zīmola ideja – Tukums ir Latvijas mazpilsēta, kurā atrodams Smukums. Tukuma zīmola vērtības – smukums dabā un vietās, smukums ļaudīs un domās, smukums mākslā un pilsētvides objektos, smukums paradumos un pasākumos.
Vārds smukums ir ņemts par pamatu attīstības virzienam Tukuma smukums. Tukuma zīmola ilgtermiņa mērķis – radīt, veicināt, uzturēt pilsētas tēlu, kurš citu pilsētu starpā atšķiras ar viegli uztveramu smukumu. Zīmila uzdevums – veidot noteiktu priekšstatu par teritoriju Tukums, nepiešķirot būtisku nozīmi jēdziena Tukums administratīvajām robežām.
Tukuma sauklis
Sauklis „Uz Tukumu pēc smukuma!”, tajā ietvertais atskaņu vārds smukums ir Tukuma pilsētas vienīgais izteikti atpazīstamais elements gan Tukumā, gan ārpus tā. Sauklis ir veiksmīgi izturējis laika pārbaudi un ir plaši atpazīstams visā Latvijā. Vārda smukums ekvivalents literārajā valodā ir skaistums kā vispārināta īpašība skaists, glīts, arī jauks, tīrs. Vārds minēts 18.gadsimta vārdnīcās.

Savukārt teiciena Uz Tukumu pēc smukuma! autors un rašanās laiks nav zināms, bet tā rašanās un nostiprināšanās procesu raksturo dabiskums un dažādu motīvu komplicētība – atskaņu pāris Tukums-smukums, vārda smukums pozitīvā nozīme un jēgpilnība, iepriekšējs izmantojums pilsētas komunikācijā, kā arī asociācijas ar citiemtekstiem, piemēram, Imanta Ziedoņa 1991.gada dzejoli „Tukums”.
Tukuma sauklis ir izveidots arī svešvalodās, cenšoties nezaudēt vārdu spēli Tukums-Smukums. Tukuma sauklis angļu valodā – Visit Tukums to get some Smukums!, bet krievu valodā – За красой поедешь в Тукумс и узнаешь слово Смукумс!
Tukuma logotips
Tukuma logotipu veido zīmējums ar pilsētas – Brīvības laukuma panorāmu, kas ir izvietota uz pakalniņa. Brīvības laukums ar strūklaku un veco apbūvi, kurā izceļas pilsētas vēstures muzejs „Pils tornis”, luterāņu baznīca un dzīvojamais nams ar torņa izbūvīti stūrī – ir viena no pozitīvajām vērtībām, ar ko asociējas Tukuma pilsēta. Tā uzvietota uz pakalniņa, jo Tukums atrodas Ziemeļkursas augstienes Talsu-Tukuma paugurainie, kas veido pilsētas reljefu kalnainu.

Zem pakalna izvietots pilsētas nosaukums „Tukums” un sauklis „Uz Tukumu pēc smukuma!”. Logotipa krāsu tonis ir zaļš, kas sasaucas ar Tukuma pilsētas zaļajām eglēm un Tukuma novada heraldiskās rozes atrašanos zaļā laukā.
Logotips tiek piedāvāts arī divu citu krāsu versijās – dzelteni oranžā krāsā, kuru var izmantot dažādu rudens pasākumu un mārketinga aktivitāšu laikā, un zilā, izmantošanai ziemas periodā. Tūrisma vajadzībām izveidota arī logotipa sarkano toņu versija.
Lai zīmola logotips strādātu pilsētas tēla veidošanai, izveidota zīmola lietošanas rokasgrāmata, kurā atrodama informācija gan par logotipa krāsu pielietojumu, izmantojamajiem burtu veidiem (fontiem) un pareizu lietošanu.
Tukuma logotipa versijas un krāsu risinājumi:

  •  Logotipa galvenajā krāsu risinājumā izmantots vairāku zaļo toņu salikums. Logotipa pilnajā versijā vārdu Tukums un lokveida elementu zem stilizētās pilsētas panorāmas raksturo vienmērīga pāreja no tumšāka uz gaišāku zaļo toni.

-  Lejuplādēt logotipa pilnās versijas galveno krāsu risinājumu - zaļš PDF

-  Lejuplādēt logotipa vienkāršoto versiju galvenajā krāsu risinājumā ar toņu pāreju - zaļš PDF

-  Lejuplādēt logotipa vienkāršoto versiju galvenajā krāsu risinājumā bez toņu pārejas - zaļš PDF

  • Pamatā ieteicams izmantot Tukuma logotipu galvenajā krāsu rrisinājumā, tomēr atkarībā no sezonas iespējams izmantot arī logotipu kādā no papildu krāsu risinājumiem - rudenī dzelteni oranžu vai ziemā zilu.

-  Lejuplādēt logotipa pilnās versijas papildu krāsu risinājumā ar toņu pāreju - dzelteni oranžs PDF

-  Lejuplādēt logotipa vienkāršoto versiju papildu krāsu risinājumā bez toņu pārejas - dzelteni oranžs PDF

-  Lejuplādēt logotipa vienkāršoto versiju papildu krāsu risinājumā ar toņu pāreju - dzelteni oranžs PDF

-  Lejuplādēt logotipa pilnās versijas papildu krāsu risinājumā ar toņu pāreju - zils PDF

-  Lejuplādēt logotipa vienkāršoto versiju papildu krāsu risinājumā bez toņu pārejas - zils PDF

-  Lejuplādēt logotipa vienkāršoto versiju papildu krāsu risinājumā ar toņu pāreju - zils PDF

-  Lejuplādēt logotipa vienkāršoto versiju vienkrāsas melnbaltā krāsu risinājumā PDF

-  Lejuplādēta logotipa vienkāršoto versiju - inverss PDF

Smukuma meklētāji
No 2004.gada Tukuma tūrisma piedāvājuma veicināšanai radīti dažādi tēli, kas raksturo dažādus smukuma meklētājus. Šie tēli kopā ar saukli izmantoti gan Tukuma suvenīru izveidē, gan Tukuma pilsētas popularizēšanai ar automašīnu uzlīmju palīdzību. Tādēļ paralēli Tukuma zīmola logotipam ar Tukuma pilsētas atainojumu radīts arī grafiskais risinājums ar Smukuma meklētājiem. Vairāk informācijas par tiem skatīt rokasgrāmatā.

  • Ilustrācijai Smukuma meklētāji iespējami trīs dizaina risinājumi, kas izmantijami pēc vajadzības - pilnā versija, vienkāršotā versija bez elementa Tukums un vienkāršotā versija bez elementa Tukums lokveida kompozīcijā.

-  Lejuplādēt ilustrācijas Smukuma meklētāji pilno versiju PDF

-  Lejuplādēt ilustrācijas Smukuma meklētāji vienkāršoto versiju bez elementa Tukums PDF

-  Lejuplādēt ilustrācijas Smukuma meklētāji vienkāršoto versiju bez elementa Tukums lokveida kompozīcijā PDF