Irlavas skolotaju seminars 2015
 
7. jūlijs
14.00 - Irlavas kultūras nama zālē biedrības „Irlavas interešu klubiņš” 10 gadu jubilejas pasākums
16.00 - foto orientēšanās „Iepazīsti Irlavu” (pulcēšanās plkst. 15.45 pie Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes, aicināts ikviens interesents)
19.30 - Studentkalna estrādē – brīvdabas kino spēlfilma „Mazie laupītāji”( 2009 )
21.00 - mākslas filma „Zvejnieka dēls” (1957) (lietus gadījumā – Irlavas kultūras namā)

 

Šomēnes svarīgākie darbi bija 8.maija pasākums Lestenes Brāļu kapos, kas bija kupli apmeklēts un noritēja kā plānots.
Noslēdzies arī iepirkums par restaurācijas darbiem Lestenes baznīcā un tie ir veiksmīgi uzsākušies.

 
Pārvaldē notiek plānotie ikdienas darbi saskaņā ar budžetu.
Aprīlī notika individuāla iedzīvotāju tikšanās ar SIA „ Komunālserviss TILDe” vadību abos pagastos, kur varēja pārrunāt ikdienas darba jautājumus.

 

Lielas problēmas šopavasar rada pagastu ceļu stāvoklis, jo laika apstākļi neļauj tos pienācīgi nogreiderēt un savest kārtībā.

Turpinot Irlavas un Lestenes pagastu centru sakārtošanu, esam iztīrījuši pamežu Lestenes centrā, sakopuši atbilstoši projektam Sātu birzi.
Abos pagastos notikušas darbinieku sapulces un paplašinātā Konsultatīvās padomes un izglītības iestāžu pārstāvju sēde, arī skolas padome, lai pārrunātu Irlavas vidusskolas perspektīvas sakarā ar bērnu skaita samazināšanos.

 

Notikušas kārtējās darbinieku sapulces, kurās pārrunātas ikdienas darba aktualitātes. Abos pagastos notikušas Konsultatīvās padomes sēdes, kurās sniegta informācija par aktuālo 2017. gadā.

Noritējusi pārvalžu vadītāju tikšanās, kurā pārrunātas pašvaldību īpašumu lietas un citas darba aktualitātes.