Septembrī pārvalde atsākusi darbu parastajā režīmā pēc atvaļinājuma. Pārvaldes teritorijā esošās izglītības iestādes uzsākušas jauno mācību gadu, pārvalde nodrošinājusi transportu visiem audzēkņiem, kuriem tas nepieciešams.

Pārvaldē esam pārrunājuši galvenos darba virzienus kultūrā, sportā kopā ar iestāžu vadītājiem, lai nodrošinātu visiem interesentiem iespēju darboties skolas un pagasta pulciņos un sporta nodarbībās, skolā papildus 2.-9.klases skolēniem ir iespēja nodarboties ar florbolu, jo iedalītas papildus sporta stundas.

Konsultat padome2

Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde aicina interesentus pieteikties darbam Lestenes pagasta Konsultatīvajā padomē, lai padarītu mūsu darbu labāku un izteiktu sabiedrības viedokli par Lestenei būtiskiem jautājumiem.
Pieteikties Lestenes pagasta pakalpojumu centrā pie sekretāres līdz 28. oktobrim vai pa tālr.: 63154760 vai 29413273

 

2017. gada 27. augustā
 
Brāļu kapos plkst.12:00 
Pūpju kapos plkst.13:00 
Dziedzeru  kapos plkst.15:30

 
Pārvaldē notiek plānotie ikdienas darbi saskaņā ar budžetu.
Aprīlī notika individuāla iedzīvotāju tikšanās ar SIA „ Komunālserviss TILDe” vadību abos pagastos, kur varēja pārrunāt ikdienas darba jautājumus.

 

Lielas problēmas šopavasar rada pagastu ceļu stāvoklis, jo laika apstākļi neļauj tos pienācīgi nogreiderēt un savest kārtībā.

Turpinot Irlavas un Lestenes pagastu centru sakārtošanu, esam iztīrījuši pamežu Lestenes centrā, sakopuši atbilstoši projektam Sātu birzi.
Abos pagastos notikušas darbinieku sapulces un paplašinātā Konsultatīvās padomes un izglītības iestāžu pārstāvju sēde, arī skolas padome, lai pārrunātu Irlavas vidusskolas perspektīvas sakarā ar bērnu skaita samazināšanos.