Kapu svētki Lamiņu kapos - 2017. gada 2. jūlijs
Lamiņu Svētā Jura katoļu baznīcā Svētā Mise ar aizlūgumu par mirušajiem 2. jūlijā pl.14.00

Kapu svētki Pūres pagasta kapsētās 20.augustā
Pl.13.00 - Pūres kapos
Pl.14.00 - Luntes kapos
Pl.15.00 - Ķīšu kapos
Pl.16.00 - Krātiņu kapos
Pl.17.00 - Cērenieku kapos

 

Pārvalde
Maijs noslēdzies ar pozitīviem darbiem: skates pašdarbības pulciņiem, Tukuma novada sezonas sporta noslēguma pasākumiem, izlaidumiem bērnudārzos utt. Līdz ar to pārsvarā darbi notiek labiekārtošanā.
Komunālais dienests

 
Pagasta pārvalde
Pārvaldē darbi notiek ikdienas darbi - abu pagastu teritoriju sakopšana.

Komunālais dienests
Pabeigta malkas sagatavošana nākamā gada apkures sezonai. Jumta remonts dzīvojamai mājai Pūre-2 un konteineru laukuma izbūve pie mājas Pūre-2 un Pūre-3. Izstrādātas izmaksu tāmes elektroinstalācijas vadu nomaiņai pagraba telpā dzīvojamai mājai Pūre 10 un Pūre 11. Citi ikdienas darbi.

 

Pagasta pārvalde
Sagatavots un nodots pārvaldes 2016. gada pārskats. Darbinieki izgājuši obligāto veselības pārbaudi. Jaunsātu pagasta pakalpojuma centrā bija ugunsdrošības pārbaude. Atsākas labiekārtošana darbi un kapu sakopšana. Vissmagākais uzdevums martā bija un ir grants ceļu un ielu uzturēšana.