Jaunajam mācību gadam sagatavotas visas pārvaldes teritorijā esošās mācību iestādes – Tumes vidusskola, bērnudārzs un bērnu uzraudzības grupa „Bitīte”. Arī šogad par skolēnu pārvadājumiem atbild Tumes un Degoles pagastu pārvalde. Ir izstrādāti seši skolēnu pārvadājumu maršruti. Trīs maršrutus – “Tume – Sloklejas – Sudmalas – Tume”, “Tume – Daibe – Degoles skola – Vienība – Tume” un “Tume – Degoles skola – Karotnieki – Valeikas – Vienība – Tukuma lauktehnika – Tukuma 3. pamatskola – Talsu iela 4 – Tukuma lauktehnika – Tume” apkalpo pārvaldes autobusi. Par skolēnu pārvadājumiem maršrutos: “Tukums – Kaive – Vecmokas – Vilkāja – Tume – Tukums”, “Tukums – Jauntukums – Karotnieki – Praviņu skola – Vienība – Garauši - Tume – Tukums”, “Tukums – Tume – Tukums” ir noslēgts līgums ar SIA “Tukuma Auto”.

Ekskursija 17.augustā, izbraukšana. plkst. 6.00 no Tumes
 
Maršruts: Tume - Gulbene - Stāmeriena - Jaungulbene - Madona - Tukums
1. Gulbenes pilsētas apskate
2. Ekskursija un bānītis Gulbene-Stāmeriena
3. Stāmerienas pils apskate un Sv.Ņevas Aleksandra pareizticīgo baznīca
4. Bišu dziednīca “Niedras” Jaungulbenē
 
Ekskursijas plānotie izdevumi 11.00 euro
Pieteikšanās pa tālr.: 26454277

2017. gada 30. Jūlijā

10.00 – Ķīļu kapos;
11.00 – Zibens kapos;
12.00 – Gailīšu kapos;
13.00 – Čomu kapos;
14.00 – Luiku kapos;
15.00 – Viksu kapos;
16.00 – Praviņu kapos.

 

Tumes un Degoles pagastu pārvaldē aizvadītajā mēnesī veikti dažādi darbi, atbilstoši plānotajam.
12. maijā Tumes vidusskolā izskanēja pēdējais zvans un izlaiduma klasēm sācies eksāmenu laiks.
Vairākos pašvaldības dzīvokļos tiek veikti remontdarbi – mainīta elektrības instalācija un nomainītas ārējās palodzes.
Turpinās pašvaldības autoceļu kopšanas darbi – ceļa posmā Ozolpils – Jaunbētiņi nomainīta caurteka; Meža ielā noņemts ceļa apaugums. Plānojam atjaunot krāsojumu gājēju pārejām un automašīnu stāvvietām.

 

Šomēnes abos pagastos notika Lielā talka, kurā iedzīvotāji sakopa pagasta un savu īpašumu teritorijas.
Pārskatījām budžeta izpildes gaitu un galveno veicamo darbu sarakstu, lai līdz vasarai paveiktu plānoto.