Oktobri sagaidījām ar divām lielām jubilejām - Pastariņa muzejs nosvinēja 50.jubileju un Sēmes sākumskolas ēkai, kura pirmssākumos darbojās kā bērnudāzs ,,Purenīte”, nosvinējām 30.gadskārtu.
Nodots ekspluatācijā jaunais autransporta stāvlaukums starp daudzdzīvokļu mājām Sēmes centrā. Būvdarbus kvalitatīvi un operatīvi veica SIA ,,Rotas”. SIA ,,Strabag” uzsāka pašvaldības ceļu Kaive- Vilksalas, Vilksalas- Sildārziņi un Paegļi-Vilksalas rekonstrukcijas darbus, kuru mērķis saistās ar lauksaimnieku atbalstu un tas iespējams ar Zemkopības ministrijas un Tukuma novada Domes finansiālu atbalstu. Pagasta ceļa Sēme-Ziediņi rekonstrukcija plānota nākamgad. SIA ,,Komunālserviss TILDe” iespēju robežās greiderē rudens lietavās izmirkušos, bedrainos ceļus.

Jauno mācību gadu ar 117 audzēkņiem uzsākusi Sēmes sākumskola. Šis ir 30. gads, kopš ēka, kurā sāka savu darbību bērnudārzs ,,Purenīte”, uzņem zinātkāros skolēnus un pirmsskolas vecuma bērnus. Par godu jubilejai notika jauks pasākums 22.septembra pievakarē, kurā sveicēju pulkā bija arī novada Domes priekšsēdētājs Ē.Lukmans un Izglītības pārvaldes vadītājs N.Rečs.

Septembris sākās ar vērienīgiem būvdarbiem Sēmes ciemata centrā. Mēneša laikā SIA ,,Rotas” uzbūvējusi automašīnu stāvlaukumu starp daudzdzīvokļu mājām, tā radot pievilcīgu vidi, nodrošinot ērtu piebrauktuvi Sēmes feldšeru – vecmāšu punktam.
26.septembrī piegādāti un izvietoti četri trenažieri bijušajās pasta telpās Ezera ielā 1, realizējot projekta ideju Rīcībā ,,Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai”. Ar nākamo gadu telpas pievienos Kopienas centram ,,Mūsmājas”, tā paplašinot realizējamo pakalpojumu klāstu.

 

SIA ,,Komunālserviss TILDe” greiderēja pagastu ceļus, atkārtoti izveda šķirotos atkritumus no pagastu kapsētām, zāģēja sausos, bīstamos kokus un nodrošināja ar siltumu Sēmes sākumskolu un centra iedzīvotājus maija mēneša aukstajā periodā. Maijā iestrādāts pretputekļu maisījums uz ceļa Brizule-Stūrnieki-Ķesterciems, pretim Z.A.Meierovica piemiņas vietai.

 
SIA ,,Komunālserviss TILDe” turpina greiderēt ceļus, no kapu konteineriem izvesti šķirotie atkritumu, Sēmes centrā apzāģētas liepas, bet no Biržvēveru kapiem izvesti bioloģiskie atkritumi. Visu mēnesi turpināsies kapu apkopšana. Zentenes kapsētā uzstādīts jauns zvans, par kuru jāpateicas zenteniekam Raitim Sialkovskim, bet Zentenes pakalpojuma centra (PC) darbinieki atjaunoja eglīšu stādījumus un sakopa kapu valnīti pie ieejas kapsētā. Sēmes PC darbinieki sakopa valsts ceļa Brīvnieki-Dzirciems-Jēči ceļa malas līdz pat Sēmes tautas namam. Paldies, visiem čaklajiem talkotājiem, bet īpaši ,,Buku” un ,,Pumpuru” māju iedzīvotājiem Sēmes pagastā, dzirciemniekiem Zentenes pagastā, Pastariņa muzeja darba rūķiem, Sēmes jauniešu centram un skolai.

 
Visaktuālākais jautājums martā ir valsts un pašvaldību ceļu stāvoklis. Pēc Sēmes un Zentenes pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju iniciatīvas, Tukuma novada Domē 21.03.2017. Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejā notika saruna uz kuru tika aicināts VAS “Latvijas valsts ceļi” Tukuma nodaļas vadītājs Harijs Lācars. Informāciju par aktuālo jautājumu virzīja uz Domes 21.03.2017. ārkārtas sēdi, bet 22.03.2017. Dome nosūtīja Domes priekšsēdētāja sagatavotu vēstuli Ministru prezidentam M.Kučinskim, Satiksmes ministram U.Augulim, VAS ,,Latvijas valsts ceļi” valdes locekļiem, Latvijas Pašvaldību savienībai.