Tukuma novada pašvaldība

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sēmes pagasta aktualitātes

Atskaite par darbu jūlijā Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldē

E-pasts Drukāt PDF

Komunālā saimniecība
SIA „Komunālserviss TILDe" pļauj pagastu ceļmalas, zāli pārvaldes administratīvajā teritorijā, greiderē ceļus.
Īres dzīvokļos, par kuriem nav parādi, uz iedzīvotāju iesniegumu pamata nomaina logus un radiatorus.

 

Labiekārtota Sēmes kopienas centra teritorija

E-pasts Drukāt PDF

kop.c 2  Šonedēļ tika pabeigti rekonstrukcijas darbi Sēmes pagasta kopienas centra teritorijā, kas tika uzsākti šā gada martā.
Projekta ietvaros labiekārtota teritorija pie Sēmes pagasta kopienas centra - izbūvēts panduss, nobruģēts laukums pie ēkas ieejas un celiņš, kurš ved uz daudzdzīvokļu mājām, kā arī veikta teritorijas apzaļumošanas darbi. Kopienas centra teritorijā tika uzstādīti atpūtas soliņi ar atkritumu urnām un velosipēdu statīvu.
Būvdarbus veic SIA „Būvinženieris".

 

Pasākumi augustā Sēmes pagastā

E-pasts Drukāt PDF

9.augustā plkst.12.00 Jaunpļavnieku saiets „Mūsu garā dzīve" Zentenes pagasta „Briežu" birzs (Jaunpļavas) Uz kopā sanākšanu aicināti visi, visi jaunpļavnieki- gan bijušie, gan esošie! Papildus informācija, zvanot Mārim (29391958) vai Līvijai (29442866).
16.augustā Kapu svētki Sēmes pagasta 8 kapsētās: 10.00 Raudas, 11.00 Plieņu, 12.00 Rideļu, 13.00 Mazbrizules, 14.00 Kaives, 15.00 Druvu, 16.00 Biržvēveru, 17.00 Sēmes

 

Atskaite par darbu jūnijā Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldē

E-pasts Drukāt PDF

Komunālā saimniecība
SIA,,Komunālserviss TILDe" veicis sekojošus pakalpojumus – appļautas pagastu ceļmalas, pļauta zāle pārvaldes teritorijās, appļautas visu 15 kapsētu teritorijas.
Visās kapsētās papildināti smilts un melnzemes krājumi.

 

Sēmes un Zentenes Sporta svētki

E-pasts Drukāt PDF

Sēmes un Zentenes Sporta svētki

 


1 lapa no 12

tukums

ep 150x150