Tukuma novada pašvaldība

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sēmes pagasta aktualitātes

Pasākumi maijā

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta

Papildus informācija

08.05. 14.00 Mātes dienas koncerts Zentenes kultūras nams Piedalās Cēres pamatskolas skolēni un pirmskolas bērnu deju kolektīvs „Ozolēni” (Zentenes grupa)
15.05.   Noskaņu dzeja vakara mijkrēšļa stundā Zentenes kultūras nams Pasākums ar ielūgumiem
23.05.

16.00

17.00

Festivāls „Gara, gara tēva josta” Pie Kaives senču ozola un Sēmes tautas nama pagalmā Piedalās amatiermākslas kolektīvi no pagastiem, kuru teritorijas piekļaujas Rīgas-Ventspils šosejai
Visu mēnesi   I.Bīniņa. Dekoratīvie šķīvji „Meža taka” un I.Smildzere. Tekstildarbi „Pa ceļam uz mājām” Sēmes pakalpojumu centra 2.stāva zālīte Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā
Visu mēnesi   Kandavas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Zentenes kultūras nams Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā , kā arī kultūras nama pasākumu laikā

 

 

 

 

 

Atskaite par darbu martā Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldē

Drukāt

Komunālā saimniecība

Notiek pārvaldes ceļu greiderēšana. 24.martā firma „Būvinženieris" apsekoja tos pagasta bilancē esošos ceļus un ceļu posmus, kas saistīti ar lauksaimniecības uzņēmumiem (Vilksalu un Krīvu fermu) un kurus plānots salabot par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.
Projekti
Turpinās rekonstrukcijas un restaurācijas darbs Pastariņa muzejā - lauku sētā Bisenieki. Notikusi tikšanās ar partnerību „Laukiem un Jūrai" un ,,Kandavas Partnerība" darbiniekiem un plānotās stratēģijas izstrādātājiem.
19.martā pieredzes apmaiņas braucienā Sēmes pagastā viesojās „Kandavas Partnerības" biedri un Lauku atbalsta dienesta pārstāvji, lai iepazītos ar realizēto projektu ieguvumiem.
Kultūra un sports

Lasīt tālāk...
 

Pasākumi aprīlī Sēmes pagastā

Drukāt

11.04. plkst.15.00 Sestdienas pēcpusdiena kopā ar Cēres amatierteātri „Saime" un Cēres vokālo ansambli Zentenes kultūras namā
18.04. Sestdienas pēcpusdiena kopā Pūres amatierteātri „Lai iet!" Zentenes kultūras nams Laiks tiks precizēts
26.04. Sestdienas pēcpusdiena kopā ar pašmāju amatierteātri „Āža dziesma" - pirmizrāde „Neticams stāsts par ielu zēnu Kaju" Zentenes kultūras nams Laiks tiks precizēts
Visu mēnesi I.Brīniņa. Dekoratīvie šķīvji „Meža taka" un I.Smildzere. Tekstildarbi „Pa ceļam uz mājām" Sēmes pakalpojumu centra 2.stāva zālīte Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā

Lasīt tālāk...
 

Atskaite par darbu februārī Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldē

Drukāt

Komunālā saimniecība

Tiek greiderēti pagasta nozīmīgākie ceļi.
Projekti
Turpinās rekonstrukcijas un restaurācijas darbs Pastariņa muzejā - lauku sētā Bisenieki. Notikusi tikšanās ar partnerības „Laukiem un jūrai" darbiniekiem, lai lemtu par turpmākajiem sadarbības projektiem Zentenes pagastā. Martā Sēmē šāda tikšanās paredzēta ar „Kandavas Partnerības" pārstāvjiem.
Kultūra un sports

Lasīt tālāk...
 

Pasākumi martā Sēmes pagastā

Drukāt

07.03. plkst.20.00 Sieviešu dienai veltīts pasākums "Tu esi skaista visos niekos, sīkumos"- balle Sēmes tautas namā
14.03. plkst.13.00 Sadziedāšanās pēcpusdiena "Ielūdz "Mežezers"! Zentenes kultūras namā Ansambļa "Mežezers" dziedošo un dejojošo draugu tikšanās
21.03. plkst.12.00 Senioru pēcpusdiena "Mēs tikāmies martā" Sēmes tautas namā Sēmes un Zentenes pagastu senioru pēcpusdiena
Līdz 13.03. Ingunas Smildzeres darbu izstāde „Ceļš uz mājām" Zentenes kultūras namā. Dažādas formas un apjoma tekstildarbi apskatāmi kultūras nama pasākumu laikā un pakalpojumu centra darba laikā
Visu mēnesi Izstāde "2014.gada skaistākie mirkļi fotogrāfijās" Zentenes kultūras nams Fotogrāfijas par 2014.gada pasākumiem Sēmes un Zentenes pagastos

 


1 lapa no 16