Tukuma novada pašvaldība

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sēmes pagasta aktualitātes

Atskaite par darbu jūnijā Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldē

E-pasts Drukāt PDF

Komunālā saimniecība
SIA,,Komunālserviss TILDe" veicis sekojošus pakalpojumus – appļautas pagastu ceļmalas, pļauta zāle pārvaldes teritorijās, appļautas visu 15 kapsētu teritorijas.
Visās kapsētās papildināti smilts un melnzemes krājumi.

 

Sēmes un Zentenes Sporta svētki

E-pasts Drukāt PDF

Sēmes un Zentenes Sporta svētki

 

Ziedonis rožu dārzā

E-pasts Drukāt PDF

P1040085  5. jūlija saulainā pusdienā, Sēmes pagastā, Dailas un Bruno Trubiņu rožu audzētavā „Rozītes", tika atklāta dzejniekam Imantam Ziedonim veltīta rožu dobe. Uz svinīgo atklāšanu bija ieradusies I.Ziedoņa daiļrades cienītāja un laba draudzene Māra Zālīte, sieva- Ausma Kantāna un dzejnieka māsa. Pasākumu apmeklēja arī dzejnieka tuvākie draugi, un tika ierosināta ideja, Ziedoņa vārda dienu turpmāk svinēt „Rozītēs". Svinīgās atklāšanas laikā apmeklētājiem bija iespēja iegādāties vietējos rožu stādus.

Ilze Trubača

 

Par krūmgrieža izmantošanas maksas tarifu Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldē

E-pasts Drukāt PDF

Saskaņā ar Tukuma novada Domes 2014.gada 29.maija lēmumu Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei ir atļauts sniegt maksas pakalpojumu ar krūmgriezi zāles un krūmu pļaušanai par šādu tarifu:

 

Par Sēmes un Zentenes feldšeru vecmāšu punktu maksas pakalpojumu cenrādi

E-pasts Drukāt PDF

            Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka „pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību” un 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu „tikai dome var noteikt maksu par citiem pakalpojumiem” apstiprināt Sēmes feldšeru vecmāšu punkta un Zentenes feldšeru vecmāšu punkta maksas pakalpojuma cenrādi:

 


1 lapa no 11

ep 150x150

TuTV logo