Events Calendar

Senioru-2019.gada apaļo jubilāru-godināšana (kuri pieteikušies pasāk.līdz 22.11.). Sēmes tautas namā
Saturday, 7. December 2019, 13:00 - 20:00
Papildus info-27842650