Events Calendar

Tukuma novada Domes Atzinības rakstu pasniegšana
Wednesday, 2. December 2020, 08:00 - 17:00
Tukuma novada Domes Atzinības raksti apbalvojamajiem tiks pasniegti individuāli.