Print

LPA informe2019. gada 18. janvārī ir apstiprināti akciju sabiedrības "Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija" valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumi (jaunā redakcijā).

• AS “Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija” pamatkapitāls – 167 878,20 euro.
• Akciju skaits – 119 913.
• 1 akcijas nominālvērtība – 1,40 euro.
• Valsts kapitāla daļa AS „ Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija” – 10 468 akcijas jeb 8,73% no pamatkapitāla (Akciju pakete).
• Vienas pārdodamās akcijas cena – 1,18 euro, Akciju paketes pārdošanas cena un vienlaikus izsoles sākumcena – 12 352,24 euro. Maksāšanas līdzeklis – 100% euro. Samaksas termiņš – 1 gads.

• Interesenti var iepazīties ar AS “Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija” valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem, un iesniegt apliecinājumu Akciju paketes pirkšanai saskaņā ar tiem VAS “Privatizācijas aģentūra” K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 2019. gada 19. februāra plkst. 16.00.
• Pārdošanas noteikumi (un tiem pievienotās dokumentu veidlapas un Akciju paketes pirkuma un ķīlas līgumu projekti) pieejami arī VAS “Privatizācijas aģentūra” mājaslapā internetā www.pa.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67021314.
• Ja uz AS “Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija” Akciju paketi pieteiksies vairāki pretendenti, Akciju paketes izsole notiks 2019.gada 1.martā plkst.13.00 VAS “Privatizācijas Aģentūra” telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.