Tukuma novada Dome 2011.gada 20.septembrī pl.16.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, rīko šādu nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

 1.      Meža zemi „Baltais mežs", Džūkstes pagastā, Tukuma novadā 66 ha kopplatībā. Sākumcena Ls 98 000,00.

Īpašumu var apskatīt darba dienās tā atrašanās vietā, iepriekš zvanot uz Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes Džūkstes pakalpojumu centru pa tālruni: 63154660.

 Izsoles noteikumi.

2. Dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 23-3, Tukumā, ar kopējo platību 76,4 m². Sākumcena        Ls 2 340,00.

Īpašumus var apskatīt darba dienās to atrašanās vietās, iepriekš zvanot SIA „Jauntukums" pa tālruni 63120579

 Izsoles noteikumi
 
Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes telpās 109.kabinetā darba laikā.

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā ir jāsamaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa Ls 10,-.