2014.gada 8.aprīlī izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu nekustamo īpašumu – „Baseina zeme", Vienībā, Degoles pagastā, Tukuma novadā, ir ieguvusi Veronika Vasiļevska.

2014.gada 7.janvāra izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – autobusu Iveco Daily 50 ir ieguvusi SIA „GRATA JG".

Tukuma novada Dome 2014.gada 10.jūnijā pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma „Attīrīšanas stacija", Sēmē, Sēmes pagastā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena 1850,00 euro.

Tukuma novada Dome 2014.gada 4.februārī pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

Tukuma novada Dome 2014.gada 18.martā plkst.14.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

1) automašīna TOYOTA AVENSIS, reģistrācijas Nr.FJ 6294, 2000.gads, sākumcena  600,00 euro. Apskate, iepriekš zvanot pa tālr. 26430536 (S.Rabkevičai);
2) mikroautobuss FORD TRANSIT, reģistrācijas Nr.GR 1277, 1999.gads, sākumcena 2829,02 euro. Apskate, iepriekš zvanot pa tālr. 29293781 (K.Reihmanim);
3) automašīna VW Transporter, reģistrācijas Nr.HB 522, 2002.gads, sākumcena 2918,24 euro. Apskate, iepriekš zvanot pa tālr. 26172290 (G.Šedlers).

Tukuma novada Dome 2014.gada 7.janvārī pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas autobusa Iveco Daily 50, reģistrācijas Nr.FE 7935, 2004.gads, Tukuma novadā atkārtotu atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena Ls 3410,00.

Tukuma novada Dome 2014.gada 8.aprīlī pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma „Baseina zeme", Vienībā, Degoles pagastā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena 1550,00 euro.

Apskate, iepriekš zvanot uz Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldi pa tālruni 26518987.Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa 15,00 euro.

Izsoles noteikumi

2013.gada 12.novembra izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – cirsmu nekustamajā īpašumā „Jaunsulas", Sēmes pagastā, Tukuma novadā ir ieguvusi akciju sabiedrība „Saldus mežrūpniecība".

2014.gada 4.februāra izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – cirsmu nekustamajā īpašumā „Zeltabirzes, Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā ir ieguvusi SIA „Metsa Forest Latvia".

Tukuma novada Dome 2013.gada 12.novembrī pl.15.00 Talsu ielā 4, Tukumā, rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā „Jaunsulas", Sēmes pagastā, Tukuma novadā (kadastra Nr.90780020061), 26. un 32. nogabali 5,2 ha kopplatībā, izcērtamais apjoms - 1978,68 m³, cirtes paņēmiens – kailcirte, nosacītā cena - Ls 60 000,00.

Cirsmu apskate notiks 2013.gada 1.novembrī plks.11:00. Pulcēšanās pie Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes ēkas (Ezera ielā 1a, Sēmes pagastā, Tukuma novadā). Papildus informācija pa mob. tālr. 26430536.

Izsoles noteikumi