Tukuma novada Dome 2013.gada 29.oktobrī plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas autobusa Iveco Daily 50, reģistrācijas Nr.FE 7935, 2004.gads, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena Ls 6200,-.
Apskate, iepriekš zvanot uz Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldi pa mobilo tālruni 22015711.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 109.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa Ls 5,-.

Izsoles noteikumi

2013.gada 28.maijā izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu nekustamo īpašumu – M. Parka ielā 36, Tukumā, Tukuma novadā ir ieguvusi Ludmila Gorevalova.

2013.gada 24.septembra izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – traktora tehniku K-700A ir ieguvis Andris Jurševics.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Durbes ielā 40, Tukumā, Tukuma novadā, kadastra Nr.9001 900 3930. Izsoles sākumcena: Ls 800, nodrošinājums Ls 80, reģistrācijas maksa Ls 10. Izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2013.gada 2.augustā plkst.14.00. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa iemaksājama līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas aģentūras mājas lapā www.pa.gov.lv. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz 2013.gada 16.jūlijam plkst.16.00 Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00. Pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskates laiku pa tālr.67021348.

03.09.2013. Tukuma Sporta skolā notikušajā izsolē kustamo īpašumu automašīnu TOYOTA COASTER nosolīja SIA "BJ PROJEKTS".

Par nekustamā īpašuma „Pirts", Slampes pagastā, Tukuma novadā, atsavināšanu, Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2013.gada 24.septembrī plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas traktora tehnikas K-700A, reģistrācijas Nr.T1935LP, 1986.gads, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena Ls 1725,-.
Apskate, iepriekš zvanot uz Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldi pa tālruni 29249364.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 109.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa Ls 5,-.

Izsoles noteikumi

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 "Atpūtas", Slampes pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr.9080 900 0279.

Tukuma Sporta skola 2013.gada 3.septembrī plkst.15.00 skolas administrācijas telpās, Kuldīgas ielā 74 (3.stāvs), Tukumā, rīko kustamās mantas autobusa TOYOTA COASTER, 1997.gads, reģistrācijas Nr. DD 5694, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena Ls 2050,00.
Apskate, iepriekš zvanot skolas darbiniekam pa mob. tālruni 29187208
Izsoles noteikumi
Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma Sporta skolas administratīvajās telpās darba dienās no plkst.10.00 līdz plkst.16.00.
Pirms izsoles dalībniekam Tukuma Sporta skolas kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa Ls 5,00.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 "Atpūtas", Slampes pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9080 900 0278.