Print

Tukuma novada Dome
Tukums, Talsu iela 4, LV-3101

Pašvaldība tālrunis: 63122707, 26603299
Bezmaksas tālrunis: 80205111
Vienotais dispečerdienests: 8881 (diennakts)

Pārvaldes sekretāre
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

63122231
80205111 (bezmaksas)
63107243 (fakss)

Rekvizīti

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

Pamācība „Kā oficiāli sazināties ar iestādi elektroniski?"

Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.


Pieteikties pie Tukuma novada Domes deputātiem uz pieņemšanu iespējams, zvanot pārvaldes sekretārei pa tālruņiem 63122231; 29288876

VADĪBA

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs 63122231; 29446956 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšsēdētāja vietnieks Agris Zvaigzneskalns 63122231; 29505052 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšsēdētāja vietnieks Jānis Eisaks 63122231; 26144568 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Izpilddirektora p.i. Inese Valtere   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iekšējais auditors Linda Henzele 20231676 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Tomels 29565568 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ADMINISTRATĪVĀ NODAĻA

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Nodaļas vadītāja Ritma Skudra 63107241; 26114009 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personāla vadītāja Liene Zērvēna 63107236; 26611186 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pārvaldes sekretāre Anita Belousa 63122231 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Komiteju un domes sēžu sekretāre Tamāra Vaļuka 63107237; 26339395 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Administratīvās komisijas sekretāre Inta Vitauska 63107237; 26339395 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lietvede / Licencēšanas komisijas
(tirdzniecības atļaujas) sekretāre
Līga Siliņa 63107236; 28337177 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lietvede - galvenā arhivāre Inta Kaminska 63107232; 26603299 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Klientu apkalpošanas vadītāja Daina Vilmane 60001409; 20487227 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Klientu apkalpošanas speciāliste Lelde Stivriniece 63122707; 26603299 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Klientu apkalpošanas speciāliste Zane Kjahjare 63122707, 26603299 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Klientu apkalpošanas speciāliste Agita Miksone 63107232;26603299 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs -  Tālr. 66954854, 29288876 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻA

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Nodaļas vadītājs Arturs Vinbergs 63122233; 20233775 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Datortīkla administrators Juris Grīnfelds 63122233; 29997945 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Datorsistēmu administrators Viktors Rūsa 63122233; 22323282 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Datortehniķis Anrijs Daile 63122233; 20402227 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

JURIDISKĀ NODAĻA

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Nodaļas vadītāja Lelde Bičuša 63107234; 29163400 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iepirkumu speciāliste Ieva Jēgere 63107325; 20377695 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Juriste-iepirkumu speciāliste Māra Zeipiņa 63132780 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Juriste Ilze Blanka 63132714; 22330775 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Juriste Sintija Kronberga 63154683; 20467341 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.FINANŠU NODAĻA

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Nodaļas vadītāja Laila Dzalbe 63107220; 29735529 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Galvenā grāmatvede Inese Valtere 63122799; 29378867 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Galvenā ekonomiste Inta Kristberga 63107219 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vecākā grāmatvede Olga Savkiva 63107235 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede Dagnija Salma  63132772 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kasiere Elita Giberte 63107221 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede Skaidrīte Muceniece 63132771 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede Daiga Liģere 63107283 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede Īrisa Jēgere 63132770 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ekonomiste - grāmatvede Linda Žizņevska 63132800 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede Aija Vinberga 63132732 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede Līga Liepa 63132780 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede Kristīne Ozolniece 63107283 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ATTĪSTĪBAS NODAĻA

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Nodaļas vadītāja Dace Zvagule 63107238; 28339932 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektu direktore Inga Helmane 63122238; 29117383 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektu vadītāja Monta Vavilova 63122192; 26008441 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektu vadītāja Dace Keirāne 63107282; 27883532 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Uzņēmējdarbības veicināšanas speciālists Artūrs Doveiks 63107284; 26197340 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ARHITEKTŪRAS NODAĻA

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Galvenā arhitekte,
būvvaldes vadītāja
Iveta Vistapole 63107217; 29493925 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Arhitekte - teritorijas plānotāja Aivita Valdmane 63107217; 20443312 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Arhitekte Antra Apine 29419211; 29419211 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Arhitekts Jānis Jefremovs 63107240; 29620220 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Būvinženieris Artis Magers 63107240; 26022094 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ainavu arhitekte Maija Fogele 63122235; 26306090 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Būvinspektors Jānis Rundāns 63107218; 29210495 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Būvinspektors Aļģirts Mikutis 63107218; 25457533 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Būvvaldes lietvede Jana Riekstiņa 63132890; 26120977 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.KULTŪRAS, SPORTA UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Nodaļas vadītāja Dace Liepiņa-Zusāne 63132885; 29165505 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sabiedrisko attiecību speciāliste Gundega Rugāja 63107281; 20038900 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sabiedrisko attiecību speciāliste Anda Kubiliusa 63132774; 20003793 anda.kubiliusaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kultūras metodiķe Dace Ernšteine 63107239; 27467899 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sporta speciālists Juris Kožeurovs 63107239; 29792404 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KOMUNĀLĀ NODAĻA

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Nodaļas vadītājs Ģirts Ruģelis 63107233; 29132807 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tehniskā speciāliste Leonarda Koršunova 63107229; 26343498 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Galvenā speciāliste sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldības iestādēm Sigrija Kairiša 63107229; 26319316 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciāliste Kristīne Grava 63107242; 29602755 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciāliste Ligita Proņina 63107242; 26183611 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ĪPAŠUMU NODAĻA

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Nodaļas vadītājs - zemes ierīkotājs Viesturs Bērzājs 63107230; 29104617 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dzintra Šmite 63107228; 26001624 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zemes lietu speciāliste Vineta Salmane  63132873; 63107230; 22009228 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nekustamā īpašuma speciāliste Ilze Artihoviča 63132874; 63107231; 29616682 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nekustamā īpašuma speciāliste Maira Zonenberga 63124364; 26603410 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nekustamā īpašuma speciāliste Baiba Zonberga-Koptjajeva 63107231; 29616682 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nekustamā īpašuma speciāliste Vineta Kļaviņa 63132875; 63124364; 26603410 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


DZIMTSARAKSTU NODAĻA

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Nodaļas vadītāja Smaida Kokina 63122525; 26600643
fakss 63132899
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nodaļas vadītājas vietniece Gunita Šķiltritere 63132687 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dzimtsarakstu inspektore Ligita Samiņa 63132689 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


BĀRIŅTIESA

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Bāriņtiesa     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšsēdētāja Antra Dzelme 63180806; 26610202 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšsēdētājas vietniece Maira Jomerte 29627423 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšsēdētājas vietniece Maira Važa 63154869; 27002079 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšsēdētājas vietniece Aija Šīmane 63154681; 26741540 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšsēdētājas vietniece Evija Dravniece 22045434 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bāriņtiesas locekle Santa Lerha 63132716 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bāriņtiesas locekle Ina Zvēra 63132715 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Juriste Agnese Vembre 63132715 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Juriste Linda Zemīte 63132715 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lietvede Signe Veinberga 63125346; 22045434 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Centra vadītāja Ingrīda Smuškova 63132686; 28311557 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tūrisma informācijas konsultante Agnese Atte 63124451; 63124619; 28311557 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tūrisma informācijas konsultante Aija Neilande 63124451; 63124619; 28311557 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tūrisma informācijas konsultante Liene Ratniece 63124451; 63124619; 28311557 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PAŠVALDĪBAS POLICIJA

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Pašvaldības policija     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Policijas dežurants   8881; 26125050  
Priekšnieks Armands Hohfelds 63125505 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšnieka vietnieks Edgars Redko 63125050 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lietvedības inspektore Gita Svilpe 63125050 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vecākais inspektors Andris Saveļjevs 63125050 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vecākā inspektore Inga Valdmane 63125050 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vecākais inspektors Kārlis Dundurs 63125050 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMS „ALGOTIE PAGAIDU SABIEDRISKIE DARBI”

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Darbu koordinētāja Maija Zīle 63107398; 25437633 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”