Svetku izmaksas 2019Informācija par "Precību spēles Tukumā" 2019. gada svētku izmaksu tāmi un iekšējā audita ziņojumu. 

SVĒTKU IZMAKSU TĀME

IEKŠĒJĀ AUDITA ZIŅOJUMS