Pasaciņa118. decembrī ir parakstīts līgums ar SIA “Telms” par pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” ēkas pārbūves darbu uzsākšanu un ar SIA “Būvētika” par būvuzraudzības veikšanu objektā.

PasacinaTukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans par projektu: “Man ir gandarījums, ka ir parakstīti līgumi un būvdarbi tiks uzsākti, jo pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” renovācija atrisinās ne vienu vien problēmu un daudzas pēdējos gados sakarājušās neērtības, - piemēram, samazinās bērnudārzu rindas. Esam ļoti pateicīgi, ka gan vecāki, gan darbinieki ir saprotoši un zina, ka tiek darīts viss, lai viņu atvases justos labi un ar lielāko prieku dotos mācīties. Šis ir nozīmīgs ieguldījums mūsu nākotnē – mūsu bērnos. Jābilst, ka PII “Pasaciņa” ir pirmā no izglītības iestādēm, kas tiks atjaunota. Projektu ietvaros ir paredzēts atjaunot arī Tukuma 2. vidusskolu un pirmsskolas izglītības iestādi “Vālodzīte””.

Atkārtotais PII “Pasaciņa” pārbūves būvdarbu iepirkums tika izsludināts 29.jūnijā, kurā pieteicās 5 pretendenti un līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “Telms”.

Tukuma novada Dome 2018. gada 18. jūlijā parakstīja Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr.4.2.2.0/17/I/103 “Energoefektivitātes paaugstināšana PII “Pasaciņa”” īstenošanu.

Pirmās kārta projekta ietvaros tiks pārbūvēta pirmsskolas izglītības iestādes ēka 1838,7 m2 platībā. Otrās kārtas projekta ietvaros tiks izstrādāts būvprojekts moduļu tipa piebūvei un teritorijas labiekārtošanai, kuru paredzēts relizēt divās kārtās. Pirmā kārtā tiks izbūvēta moduļu tipa piebūve un uzstādītas rotaļu iekārtas ar gumijas seguma laukumiem 3 grupiņām. Otrajā kārtā pilnībā tiks labiekārtota PII “Pasaciņa” teritorija. Pēc visu būvdarbu veikšanas bērnudārzā būs iespējams uzņemt papildus vismaz 60 bērnus. Kopumā pirmsskolas izglītības iestāde uzņems aptuveni 280 bērnus.

            Kopējās pirmās kārta projekta iepirkuma izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli sastāda 1 549 619,17 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta līdzfinansējums 343 500,00 EUR no attiecināmajām projekta izmaksām. Būvdarbus objektā paredzēts īstenot līdz 2019.gadā beigām.