• Turpinās jaunveidojamā Tukuma novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrāde

  pa svald ibu v 53295837 26. martā notika kārtējā darba grupas sanāksme izpilddirektores Ineses Valteres vadībā par 1. jūlija Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ieviešanu, kas paredz Tukuma, Jaunpils, Kandavas un Engures novadu apvienošanu. ATR darba grupa kopš pagājušā gada intensīvi strādā pie jaunveidojamā Tukuma novada administratīvās struktūras projekta izstrādes.

 • Apvienojamo pašvaldību reorganizācijas plāna konstatējumu daļas

  47435401 1933833316671040 824124187386839040 nPamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Valsts pārvaldes iekārtas likumu, likumu “Par pašvaldībām”, Ministru kabineta 2020. gada 15. septembra noteikumiem Nr.577 “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei”, Ministru kabineta 2020. gada 13. oktobra noteikumiem Nr.631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”, Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas”, Tukuma novada Dome nolemj apstiprināt Tukuma novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošo daļu

  Tukuma novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļa:

  • Tukuma novada pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana skatīt šeit.
  • Tukuma novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo tritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana - skatīt šeit. 
  • Tukuma novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu - skatīt šeit.

  Kandavas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļa:

  • Kandavas novada pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana skatīt šeit.
  • Kandavas novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo tritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana - skatīt šeit. 
  • Kandavas novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu - skatīt šeit un Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu līdzekļu īstenotie projekti - skatīt šeit.

  Jaunpils novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļa:

  • Jaunpils novada pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana skatīt šeit.
  • Jaunpils novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo tritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana - skatīt šeit. 
  • Jaunpils novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu - skatīt šeit un Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu līdzekļu īstenotie projekti - skatīt šeit.

  Engures novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļa:

  • Engures novada pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana skatīt šeit.
  • Engures novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo tritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana - skatīt šeit. 
  • Engures novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu - skatīt šeit