Drukāt

karlsons  Tukuma novadā pirmsskolas izglītības programmu īsteno 9 pirmsskolas izglītības iestādes (viena no tām – privātā, viena – īsteno speciālās izglītības programmas) un 5 skolas. Tukuma pilsētā atrodas četras pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa”, „Vālodzīte” (ar filiāli „Lotte”), „Karlsons” un „Pepija”.

Jau vairākus gadus pirmsskolas izglītības iespēju nodrošināšana ir viena no pašvaldības prioritātēm: 2011.gadā ekspluatācijā nodota pirmsskolas izglītības iestāde „Karlsons”, kuru šobrīd apmeklē 133 bērni, 2013.gadā – pirmsskolas izglītības iestāde „Pepija”, kuru apmeklē 138 bērni, 2014.gadā renovēta ēka, kurā darbu sākusi pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” filiāle „Lotte”, nodrošinot vietu 116 bērniem. Pašvaldība sniedz atbalstu arī privātajai pirmsskolas izglītības iestādei „Tukuma alternatīvā pirmskola” un fiziskajām personām - bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem.

Šobrīd (informācija uz 28.09.2015.) bērnudārza vietas jautājums aktuāls 95 bērniem:
10-2012.gada dzimušajiem bērniem,
65 – 2013.gada dzimušajiem bērniem,
20 – 2014.gada dzimušajiem bērniem (kuri dzimuši līdz 2014.g.jūlijam un kuri vēlētos apmeklēt bērnudārzu no 1.5 gadu vecuma).

Rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē reģistrēti arī:
221-2014.gada dzimušie bērni,
129-2015.gada dzimušie bērni,
taču šiem bērniem vēl nav aktuāls bērnudārza vietas jautājums.

Vietas Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs piešķir Tukuma novada Izglītības pārvaldes izveidota komisija, kas darbojas atbilstīgi Tukuma novada Domes 2015.gada 26.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Kārtība, kādā Tukuma novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”.

2015.gada septembrī komisijai bija iespēja piešķirt papildus vietas Tukuma pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs, jo 2015.gada 12.augustā stājās spēkā grozījumi Ministru Kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu ”, ar ko līdz 2020.gada 1.janvārim ir samazinātas prasības attiecībā uz grupas telpu un guļamtelpu minimālo platību.

2015.gada septembrī Tukuma pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs tika piešķirtas vietas 69 bērniem:
Tukuma pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Vālodzīte”
- 2013.gada dzimušajiem bērniem-14 vietas
-2012.gada dzimušajiem bērniem-9 vietas
Tukuma pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”
- 2013.gada dzimušajiem bērniem-1 vieta
-2012.gada dzimušajiem bērniem-19 vietas
Tukuma pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Pepija”
- 2013.gada dzimušajiem bērniem-1 vieta
-2012.gada dzimušajiem bērniem-5 vietas

Tukuma pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Karlsons”
- 2013.gada dzimušajiem bērniem-6vietas
-2012.gada dzimušajiem bērniem-14 vietas

Nākamā vietu piešķiršanas komisijas sēde plānota oktobrī.

Lai atbalstītu vecākus, kamēr bērni saņems vietu kādā no Tukuma pilsētas bērnudārziem, vecākiem tiek piedāvātas vietas pirmsskolas izglītības iestādēs ārpus pilsētas – Sēmē un Jaunsātos, nodrošinot transporta un pavadoņa pakalpojumus.
Lai nodrošinātu visiem Tukuma novada bērniem vietu pirmsskolas izglītības iestādēs, plānots arī piesaistīt ES fondu līdzekļus 2016.-2021.gadam, lai veiktu nepieciešamos darbus energoefektivitātes uzlabošanai Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē "Pasaciņa", izveidojot papildus vietas vismaz 80 bērniem.