IMG 3884  Šā gada 1.oktobrī Tukuma novada Domē pieredzes apmaiņas vizītē viesojās Cēsu novada pašvaldības pārstāvji.
Starp viesiem bija Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Finanšu nodaļas vadītāja Aivija Zerne, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja Sigita Zvirbule, arhitekts Jānis Zlaugotnis, Attīstības nodaļas vadītāja Laine Madelāne, projektu speciāliste Evija Taurene un komercdarbības speciālists Valdis Nītiņš.
Tukuma novada Dome iepazīstināja kolēģus ar pašvaldības darbu un dalījās pieredzē dažādu jomu pārvaldīšanā. Vizītes laikā Cēsu novada pašvaldības darbinieki apmeklēja industriālo teritoriju SIA “Skonto Plan Ltd”, pašvaldības daudzdzīvokļu māju Dārzniecības ielā 2A, kur iepazinās ar Raiņa ģimnāzijas dienesta viesnīcas telpām un Dienas centru “Saime” un “Saimīte” jaunajām telpām.