karjerasnedelaŠogad pirmo reizi Tukuma, Engures un Jaunpils novada izglītības iestādēs no 12. līdz 16. oktobrim notiks Karjeras nedēļa, kuras vadmotīvs visā Latvijā ir “Atver profesijas durvis!”. Tās laikā bērni un jaunieši dažādos pasākumos varēs apzināt tālākās izglītības un karjeras izvēles iespējas, kā arī iepazīt dažādas profesijas un uzņēmumus. Karjeras nedēļa mūsu novados tiks atklāta 12. oktobrī plkst. 9.00, kad katrā novada skolā 5.-12.klašu skolēni varēs sākt piedalīties neklātienes tiešsaistes konkursā par Tukuma, Engures un Jaunpils novadu uzņēmumiem un profesijām tajos.

“Būtiski ir jau pirmsskolas vecumā sākt iepazīt pēc iespējas vairāk profesiju, iespējams, tad, pabeidzot 9. vai 12.klasi skolēniem jau būs radies priekšstats par profesiju pasaules daudzveidību, iegūtas prasmes ne tikai izzināt sevi, bet arī atrast informāciju par dažādu jomu profesijām, to saturu, darba pienākumiem, kā arī izprast darba tirgus tendences šodien un nākotnē. Izglītības iestādēs visa mācību gada garumā tiek plānotas dažādas aktivitātes karjeras jautājumos, taču šajā mācību gadā esam nolēmuši organizēt Karjeras nedēļu, kas valstī notiek jau ceturto gadu. Aicinu tajā iesaistīties ne tikai pirmsskolas audzēkņus un skolēnus kopā ar saviem pedagogiem, bet arī vecākus gan kā savu bērnu atbalstītājus un motivētājus, gan arī kā dalībniekus, stāstot un rādot savu pieredzi kādas profesijas ikdienā. Esam pateicīgi uzņēmējiem, kuri atbalsta šīs iniciatīvas, un, konkrēti, Lienei Dubrovskai-Bedrītei, kura ir šīs idejas iniciatore un kura veido sadarbību ar dažādiem uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām, kuri dažādā veidā ir iesaistīti šīs nedēļas norisē”
stāsta Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Marita Bērziņa.

Karjeras nedēļas laikā Tukuma, Engures un Jaunpils novada bērniem un jauniešiem būs iespēja piedalīties tādās aktivitātēs kā zīmējumu konkurss pirmsskolas vecuma bērniem “Interesantākā profesija manā ģimenē”, neklātienes konkurss “Novada uzņēmumi un profesijas tajos” pamatskolas un vidusskolas skolēniem, konkurss 8.-9.klašu komandām “Ceļvedis profesiju pasaulē”, savukārt sākumskolas klasēs tiks organizētas tikšanās ar skolēnu vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem, lai viņi pastāstītu par savām profesijām, kā arī notiks došanās pie kāda radinieka uz viņa darbavietu, lai iepazītu profesiju reālajā darba vidē. Ar visiem Karjeras nedēļas pasākumiem Tukumā var iepazīties vietnē: www.viaa.gov.lv/karjeras_nedela.

Karjeras nedēļu Tukuma, Engures un Jaunpils novadā no 12. līdz 16. oktobrim rīko Tukuma novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) un citiem sadarbības partneriem, kuru vidū ir sadarbības partneri un atbalstītāji: A/S “Tukuma Piens”, SIA “Šokolādes muzejs”, SIA “Pure Chocolate”, SIA “Puratos”, Līgatnes dabas takas, Junior Achivement Latvia, Radošā apvienība “Svētku Bode”, kas iesaistīti Karjeras nedēļas norisē vietējā mērogā).

Par Karjeras nedēļu 2015

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties radošajās darbnīcās un konkursos, kā arī laimēt balvas. Šogad Karjeras nedēļas vadmotīvs ir “Atver profesijas durvis!”, galveno uzmanību veltot nākotnes profesijas iepazīšanai radošā un atraktīvā veidā.

Karjeras nedēļu no 12. līdz 16. oktobrim organizē VIAA sadarbībā ar Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un izglītības pārvaldēm. To atbalsta Eiropas Komisijas programma Erasmus+ Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla Euroguidance ietvaros.

Šogad Karjeras nedēļa norisināsies vienlaikus 20 Latvijas pilsētās un novados: Rīgā, Cēsīs, Jelgavā, Jēkabpilī, Gulbenē, Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī, Rojā, Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā, Alūksnē, Saldū, Ogrē, Lielvārdē, Talsos, Dagdā, Preiļos un Tukumā.