Tildes valdes loceklisLai noteiktu Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrības sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) “Komunālserviss TILDe” valdes locekļa amatam atbilstošāko kandidātu, kurš nodrošinātu kapitālsabiedrības attīstību, efektīvu noteikto uzdevumu izpildi, kā arī kvalitatīvu amata pienākumu veikšanu, Tukuma novada pašvaldība rīko kandidātu atlasi.

Kārtību, kādā tiek veikta kandidātu atlase uz SIA “Komunālserviss TILDe” valdes locekļa amatu nosaka nolikums “Par kandidātu atlasi uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Komunālserviss TILDe” valdes locekļa/-es amatu”.

Lai nodrošinātu kandidātu atlases procesu, ar Tukuma novada Domes 2021. gada 16. aprīļa rīkojumu Nr. TND/1-12.1/21/107 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Komunālserviss TILDe” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas komisijas izveidošanu” ir izveidota nominācijas komisija. Tās sastāvā ir Administratīvās pārvaldes vadītājs Kaspars Paupe, Administratīvās pārvaldes personāla speciāliste Liene Zērvēna, Īpašumu pārvaldes galvenā nekustamā īpašuma speciāliste Maira Zonenberga, Administratīvās pārvaldes vietniece juridiskajos jautājumos Lelde Bičuša un neatkarīgā eksperte Zane Norenberga.

SIA “Komunālserviss TILDe” valdes locekļa amata kandidātus komisija vērtēs trijās kārtās. Pirmajā kārtā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām 2 darba dienu laikā tiks atvērtas aploksnes un atlasīti tie pieteikumi, kuri satur visus pretendentu atlasei nepieciešamos dokumentus. Otrajā kārtā komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus atbilstoši komisijas izveidotajiem un apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem, katrs komisijas loceklis veiks individuālu pretendenta izvērtēšanu atbilstoši amata konkursa nolikuma 8.4. punktā minētajiem kritērijiem. Savukārt trešajā kārtā (intervijā ar pretendentu) tiks uzaicināti piedalīties pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā noteiktajam pieteikuma saturam un kuri amatu kandidātu atlases otrajā kārtā ieguvuši vidējo vērtējumu vismaz 12 punktus (veicot aprēķinu saskaņā ar nolikuma 8.8. punktu). Trešajā kārtā tiks vērtēta pretendenta izpratne par SIA “Komunālserviss TILDe” darbību, tās attīstības perspektīvām, pretendenta komunikācijas prasmes.

Pieteikumu konkursam jāiesniedz līdz 2021. gada 10. maijam (ieskaitot):

    • pa pastu, norādot adresātu – Tukuma novada Dome, Talsu iela 4, Tukums, LV-3101, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Tukuma noada Domē, Talsu ielā 4, Tukumā, 1.stāvā, Klientu apkalpošanas centrā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Par kandidātu atlasi uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Komunālserviss TILDe” valdes locekļa/-es amatu”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
    • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Komunālserviss TILDe” valdes locekļa amata kandidātu konkursam” var iesūtīt Tukuma novada Domei uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Plašāka informācija par galvenajiem amata pienākumiem, pretendentu prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem un kandidātu atlases kārtību pieejama amata konkursa sludinājumā un nolikumā.

Sludinājums uz SIA “Komunālserviss TILDe” valdes locekļa amatu

Nolikums “Par kandidātu atlasi uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Komunālserviss TILDe” valdes locekļa/-es amatu”