2016. gada 1. augustā Biedrība „Tukuma NVO Apvienība”(Tukuma NVOA) ir uzsākusi īstenot NVO programmas „ Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai „ 2016 atbalstīto projektu „Zināšanas un prasmes veiksmīgai sadarbībai Tukuma novadā”. Projekta mērķis ir attīstīt Tukuma NVOA darbu interešu aizstāvībā un aktivizēt darbības atpazīstamību vietējā sabiedrībā. Projekta realizēšanas rezultātā tiks sekmēta TNVOA biedru sistemātiska līdzdalība lēmumu pieņemšanā, interešu aizstāvībā. Tuvākās dienās NVOA izsludinās pieteikšanos pieredzes braucienam un apmācībām.

Vairāk lasīt šeit.