plakaats webAicinām jauniešus vecumā no 16 līdz 19 gadiem pieteikties praktiskās pieredzes gūšanai uzņēmumos!

Projekta “JUP: jaunietis – uzņēmējs – pašvaldība” mērķis ir uzsākt un veicināt dialogu starp uzņēmējiem un pašvaldību, lai sniegtu iespēju jauniešiem iegūt praktiskās iemaņas un zināšanas uzņēmumu vidē, ar mērķi strādāt vasaras periodā, kā arī lai palīdzētu jaunietim gūt priekšstatu par dažādām profesijām un izvēlēties tālāko izglītību un nākotnes profesiju.

 Līdz šim projekta ietvaros ir notikušas vairākas tikšanās ar uzņēmējiem, kurās pārrunāta projekta ideja un dažādi jautājumi, kas skar jauniešu nodarbinātību uzņēmumos. Pavisam projektā iesaistījusies 14 uzņēmumi, kas sniegs jauniešiem iespēju  iegūt praktiskās iemaņas darbojoties uzņēmumos. Praktiskā darbošanās ietver - jauniešu iepazīstināšanu ar uzņēmumu, tā vidi, darbinieku ēnošana, pieredzes nodošana jaunietim, instruktāžas sniegšana dažādu uzdevumu veikšanā, dažādu praktisko uzdevumu veikšana (praktizēšanās). Pirms tam, jauniešiem paredzētas 4 sagatavošanās nodarbības, kā arī katram jaunietim būs pieejams mentora atbalsts.

Vairāk informācija par projekta aktivitātēm  un pieteikšanās: http://ejuz.lv/jupjauniesiem

Projektu īsteno Tukuma novada Izglītības pārvalde Izglītības un Zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Ieva Upesleja

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

Jaunatnes lietu speciāliste